Publikace v zahraničních periodicích s IF

V roce 2021 byly publikovány následující práce v mezinárodních ortopedických periodicích s IF autorů prof. MUDr. V. Havlase, Ph.D., doc. MUDr. J. Kautznera, Ph.D., a MUDr. A. Stančáka.

  • Salášek M, Havránek P, Havlas V, Pavelka T, Pešl T, Stančák A, Hendrych J, Džupa V. Paediatric pelvic injuries: a retrospective epidemiological study from four level 1 trauma centers. International Orthopaedics 2021 Aug;45(8):2033-2048 IF = 2,854
  • Zeman P, Rafi M, Kautzner J. Evaluation of primary hip arthroscopy complications in mid-term follow-up: a multicentric prospective study. International Orthopaedics 2021 Oct;45(10):2525-2529. IF 2,854