Zvolení doc. J. Kautznera předsedou SSTA

Na kongresu Společnosti pro Sportovní traumatologii a Artroskopii ČLS JEP byl v rámci voleb do výboru společnosti zvolen doc. MUDr. J. Kautzner, Ph.D., předsedou společnosti na nadcházející funkční období. Prof. MUDr. V. Havlas, Ph.D., byl zvolen vědeckým sekretářem společnosti.