Dokončli jsme klinickou studii Autologní mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně na 3D nosiči v léčbě poškození kolenní chrupavky

Dokončili jsme multicentrickou klinickou studii (reg. SÚKL OA-orMSCp-02 – fáze I/IIa) s názvem Autologní mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně na 3D nosiči v léčbě poškození kolenní chrupavky. Otevřená klinická studie k urční bezpečnosti a proveditelnosti. Zaměřuje se na bezpečnost a účinnost využití autologních mesenchymálních kmenových buněk v terapii chrupavky kolenního kloubu.  

Publikační výstup ze studie: Neckar P, Potockova H, Branis J, Havlas V, Novotny T, Lykova D, Gujski J, Drahoradova I, Ruzickova K, Kaclova J, Skala P, Bauer PO: Treatment of knee cartilage by cultured stem cells and three dimensional scaffold: a phase I/IIa clinical trial. International Orthopaedics. 2022 Jul 19. doi: 10.1007/s00264-022-05505-y. Epub ahead of print. PMID: 35854056. (IF 3.479, časopis Q1.)