Addendum

V době, kdy se tato knížka dostane do rukou čtenářů, bude právě ukončený výčet ústavů a klinik 2. lékařské fakulty univerzity Karlovy v Praze úplný. Do konce školního roku 1992/93 však k fakultě patřily ještě tři další kliniky, které sídlily ve fakultní nemocnici Pod Petřínem. Její statut fakultní nemocnice byl ministrem zdravotnictví zrušen ke 30. září 1993 a nemocnice byla vrácena Milosrdným sestrám řádu sv. Karla Boromejského, kterému od samého vzniku patřila. Tím zanikly tři petřínské kliniky. Nová situace je důvodem, proč je krátká historie těchto klinik, která dlouhá léta věrně fakultě sloužily, zařazena na samý konec. Už fakultě nepatří.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.