Další výukové základny 2. lékařské fakulty

Výuka probíhá také na prestižních pracovištích ve Fakultní nemocnici Bulovka, Ústřední vojenské nemocnici, IKEMu a dalších. 

Fakultní nemocnice Bulovka

Budínova 2
180 00  Praha 8

web a kontakty

Ústřední vojenská nemocnice

U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

web a kontakty

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Vídeňská 1958/9
140 21  Praha 4

web a kontakty

Nemocnice
Na Homolce

Roentgenova 2
150 30  Praha 5

web a kontakty