Počty studentů

   
   
   
   

Počty studentů v akademickém roce 2021/2022

(stav k 31. 10. 2021)

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

 

Ročník Počet studujících v ČJ Počet studujících v AJ
1. ročník 213 57
2. ročník 201 51
3. ročník 220 31

4. ročník

172 24
5. ročník 155 31
6. ročník 167 47
7. ročník 5 1
Erasmus   27
Celkem 1133 269

 

Navazující studijní program Aplikovaná fyzioterapie / Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 30
2. ročník 27
3. ročník 6
Celkem 63
Bakalářský studijní program Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 29
2. ročník 23
3. ročník 24
4. ročník  
Celkem 76
Bakalářský studijní program Ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra
Ročník Počet studujících
3. ročník 5
Celkem 5
Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 38
2. ročník 48
3. ročník 13
Celkem 99
Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 34
2. ročník 20
3. ročník 5
Celkem 59
Univerzita třetího věku
Ročník Počet studujících
1. ročník 76
2. ročník 72
Celkem 148
Doktorské studijní programy
Forma studia Počet
prezenční 229
kombinovaná 172
Celkem 401

(k 31. 10. 2021)

Vytvořeno: 8. 11. 2017 / Upraveno: 2. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Věra Hall