Počty studentů

Počty studentů v akademickém roce 2022/2023

(stav k 31. 10. 2022)

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

 

Ročník Počet studujících v ČJ Počet studujících v AJ
1. ročník 211 67
2. ročník 216 52
3. ročník 186 29

4. ročník

219 27
5. ročník 165 23
6. ročník 158 34
7. ročník 9 4
Erasmus   31
Celkem 1165 267

 

Navazující studijní program Aplikovaná fyzioterapie / Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 27
2. ročník 27
3. ročník 9
Celkem 63
Bakalářský studijní program Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 29
2. ročník 27
3. ročník 22
4. ročník 2
Celkem 80
Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 36
2. ročník 37
3. ročník 28
Celkem 101
Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 38
2. ročník 29
3. ročník 14
Celkem 81
Univerzita třetího věku
Ročník Počet studujících
1. ročník 57
2. ročník 56
Celkem 113
Doktorské studijní programy
Forma studia Počet
prezenční 235
kombinovaná 127
Celkem 362

(k 31. 10. 2022)

Poslední aktualizace: 30. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Věra Hall