Počty studentů

   
   
   
   

Počty studentů v akademickém roce 2019/2020

(stav k 31. 10. 2019)

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

 

Ročník Počet studujících v ČJ Počet studujících v AJ
1. ročník 227 64
2. ročník 170 47
3. ročník 165 34

4. ročník

161 52
5. ročník 171 37
6. ročník 156 44
7. ročník 2 5
Erasmus   35
Celkem 1052 318

 

Navazující studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 28
2. ročník 28
Celkem 56
Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 23
2. ročník 35
3. ročník 27
4. ročník 3
Celkem 88
Bakalářský studijní program Ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra
Ročník Počet studujících
2. ročník 27
3. ročník 11
Celkem 38
Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 36
Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 27
Univerzita třetího věku – Význam prevence v medicíně
Ročník Počet studujících
1. ročník 89
2. ročník 76
Celkem 165
Doktorské studijní programy
Forma studia Počet
prezenční 174
kombinovaná 207
Celkem 381

(k 9. 1. 2020)

 

  

Vydáno: 8. 11. 2017 / Poslední aktualizace: 6. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.