Počty studentů

Počty studentů v akademickém roce 2023/2024

(stav k 31. 10. 2023)

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

 

Ročník Počet studujících v ČJ Počet studujících v AJ
1. ročník 218 43
2. ročník 222 61
3. ročník 204 23

4. ročník

192 29
5. ročník 203 26
6. ročník 175 24
7. ročník 6 1
Erasmus   35
Celkem 1220 242

 

Navazující studijní program Aplikovaná fyzioterapie / Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 31
2. ročník 30
3. ročník 8
Celkem 69
Bakalářský studijní program Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 28
2. ročník 27
3. ročník 29
4. ročník 2
Celkem 86
Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 38
2. ročník 29
3. ročník 25
Celkem 92
Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 35
2. ročník 19
3. ročník 16
Celkem 70
Bakalářský studijní program Radiologická asistence
Ročník Počet studujících
1. ročník 28

 

Univerzita třetího věku
Ročník Počet studujících
1. ročník 57
2. ročník 54
Celkem 111
Doktorské studijní programy
Forma studia Počet
prezenční 255
kombinovaná 107
Celkem 358

(k 31. 10. 2023)

Poslední aktualizace: 26. 2. 2024 / Věra Hall