Počty studentů

   
   
   
   

Počty studentů v akademickém roce 2020/2021

(stav k 31. 10. 2020)

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

 

Ročník Počet studujících v ČJ Počet studujících v AJ
1. ročník 221 68
2. ročník 221 48
3. ročník 160 25

4. ročník

170 35
5. ročník 155 48
6. ročník 168 37
7. ročník 3 1
Erasmus   22
Celkem 1098 284

 

Navazující studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 27
2. ročník 34
3. ročník 6
Celkem 67
Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
Ročník Počet studujících
1. ročník 26
2. ročník 22
3. ročník 36
4. ročník 3
Celkem 87
Bakalářský studijní program Ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra
Ročník Počet studujících
2. ročník 4
3. ročník 14
Celkem 18
Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 93
2. ročník 25
Celkem 118
Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství
Ročník Počet studujících
1. ročník 36
2. ročník 16
Celkem 52
 
 
Doktorské studijní programy
Forma studia Počet
prezenční 174
kombinovaná 207
Celkem 381

(k 9. 1. 2020)

 

  

Vydáno: 8. 11. 2017 / Upraveno: 12. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Dana Blichová