Historie fakulty

Historie fakulty

Universitu Pragensis založil český král a římský císař Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám.

Lékařská (medicínská) fakulta byla součástí univerzity hned od samého jejího založení. Zpočátku byla vybavena skromně, medici se učili bursovním způsobem v bytech mistrů, nicméně nejpozději od roku 1380 existovala „medická“ kolej, nacházela se v Kaprově ulici.

Vznik Fakulty dětského lékařství předurčila Česká dětská nemocnice, jež byla roku 1902 zbudována na Karlově. A nemocnici předcházelo zřízení nalezince v roce 1789 Josefem II.

Fakulta dětského lékařství se osamostatnila v roce 1953. Vládnímu nařízení předcházela několikaletá snaha předních pražských pediatrů, mezi něž patřili prof. Josef Houštěk, dr. Jarmil Krůta, prof. Kamil Kubát, prof. Josef Lukáš, prof. Procházka a prof. Josef Švejcar a kteří 1. října 1951 zahájili výuku v pediatrické větvi lékařské fakulty. 27. listopadu 1953 (se zpětnou platností od 1. září 1953) pak byly z jediné pražské lékařské fakulty vytvořeny fakulty tři: Fakulta všeobecného lékařství, Fakulta dětského lékařství a Fakulta hygienická. Výuka pediatrické fakulty probíhala zejména ve fakultní nemocnici Pod Petřínem a v Dětské fakultní nemocnici (zřízené v roce 1952). Děkanát a posluchárny se nacházely v budově na Karlově.

Stará budova Fakulty dětského lékařství na Karlově, v níž sídlil děkanát, zbořená 1972. Dnes ústí Nuselského mostu. Fotografie: Archiv Václava Špičáka.

Na počátku 70. let se Fakulta dětského lékařství a Dětská fakultní nemocnice přestěhovaly do Motola, budova nemocnice na vinohradském Karlově musela ustoupit stavbě Nuselského mostu. Fakultní nemocnice v Motole vznikla sloučením Městské nemocnice v Motole a právě Dětské fakultní nemocnice 1. ledna 1971.

Dětská nemocnice a budova, v níž v současnosti sídlí ředitelství FNM a děkanát 2. lékařské fakulty. Foto: FNM.

Listopadové události roku 1989 přinesly nejen v životě univerzity mnoho změn. Krom jiného došlo v roce 1990 ke změně názvu fakulty na současný název 2. lékařská fakulta.


Literatura:

  • Koutecký, Josef: Spondeo ac polliceor – Slavnostně slibuji, Triton: Praha 2003 (pdf, 24 MB)
  • Koutecký, Josef: Étos Hippokrates. 40 let 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Victoria Publ. 1993 (pdf, 33 MB)
  • 30 let Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, Univerzita Karlova: Praha 1981.
  • Více o historii Univerzity Karlovy se dozvíte na jejím webu.

Viz také:

Poslední aktualizace: 29. 12. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.