Étos Hippokrates

Vyprávění o 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Podle literárních údajů a na základě podkladů poskytnutých přednosty ústavů a klinik 2. lékařské fakulty UK v Praze sestavil
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

(Texty z publikace vydané ke 40. výročí fakulty v roce 1993)


Prolog
Universitas Carolina Pragensis, Karolinum
Karlov
Nalezinec a Česká dětská nemocnice na Karlově
Motol a jeho okolí
Fakultní nemocnice v Motole
Od české dětské nomocnice k fakultě dětského lékařství
Od fakulty dětského lékařství ke 2. lékařské fakultě
2. lékařská fakulta UK (minulost, současnost i budoucnost)
Epilog

Poslední aktualizace: 9. 9. 2016 / prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.