Studijní obor: Všeobecná sestra

V bakalářském studijním programu Všeobecná sestra zajišťuje Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK výuku v předmětech:

Etika a filosofie
Sociologie

Obsahové zaměření výuky, doporučená literatura, podmínky pro ukončení předmětů a okruhy otázek ke zkoušce jsou uvedeny pod jednotlivými odkazy.

Vydáno: 11. 1. 2018 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor