Studijní obor: Fyzioterapie

V bakalářském studijním programu Fyzioterapie zajišťuje Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK výuku v předmětech:

Etika, sociologie a filosofie ve zdravotnictví
Psychologie

Obsahové zaměření výuky, doporučená literatura, podmínky pro ukončení předmětů a okruhy otázek ke zkoušce jsou uvedeny pod jednotlivými odkazy.

Vydáno: 11. 1. 2018 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor