AKORD

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční Kurz pedagogických dovedností, určený pro zaměstance a doktorandy 2. lékařské fakulty.

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

0

Zpětná vazba od absolventů představuje jeden ze základních ukazatelů kvality výuky. Letos na jaře jsme – v rámci rozvojového projektu naší fakulty AKORD – uspořádali rozsáhlou anketu mezi absolventy z let 2014 až 2018. Seznamte se s jejími výsledky.

0

Děkan fakulty prof. Vladimír Komárek v rozhovoru shrnuje nejpodstatnější změny, které fakultu čekají v souvislosti s modernizací studia všeobecného lékařství.

0

Prof. Petr Marusič, proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti a hlavní koordinátor změn kurikula pro 4. až 6. ročník, shrnuje nejpodstatnější chystané změny (tento text doplňuje rozhovor s děkanem fakulty zde).

0

Prof. Josef Zámečník, koordinátor změn kurikula pro 1. až 3. ročník, shrnuje nejpodstatnější chystané změny (tento text doplňuje rozhovor s děkanem fakulty zde).

0

Prof. Petr Marusič představil na pracovním setkání 15. ledna nový projekt rozvoje fakulty AKORD a uvedl ho do souvislostí s dlouhodobými úvahami o úpravě kurikula Všeobecného lékařství. V rozhovoru shrnujeme hlavní body jeho vystoupení a diskuse.