Modernizujeme studium všeobecného lékařství: Klinická část (4. až 6. ročník)

Štítky
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti a hlavní koordinátor změn kurikula pro 4. až 6. ročník, shrnuje nejpodstatnější chystané změny (tento text doplňuje rozhovor s děkanem fakulty zde).


Ve druhé polovině studia chceme dosáhnout toho, aby všichni absolventi opouštěli fakultu se znalostmi a dovednostmi, které jim umožní posoudit a řešit základní klinické problémy – ty, které jsou časté, i ty, které jsou závažné nebo potenciálně život ohrožující. To si vyžádá určité přesměrování důrazu ve výuce ze stovek jednotlivých nemocí do více problémově orientované výuky. Studenti také musí získat nezbytnou způsobilost v oblasti etiky, komunikace, organizace zdravotní péče, vědeckého myšlení a mnoha dalších. Tyto dovednosti bychom rádi z větší části propojili do klinických předmětů, aby se probíraly na případech konkrétních pacientů.

Vedle tohoto základu, který je povinný a pevně daný pro všechny studenty stejně, chceme současně umožnit profilaci studentů dle jejich zájmu. To jim umožní volitelné předměty a již zmíněné volitelné prázdninové praxe v rámci 4. a 5. ročníku. Navíc se budou moci seznámit s prací lékaře ve vybraném předmětu ve formě „stínování“. Po dobu dvou týdnů ve 4. ročníku a po dobu osmi týdnů v 6. ročníku se budou ve zvoleném předmětu cvičit v práci začínajícího lékaře u lůžka pacienta. To studentům umožní lépe zvládnout po ukončení fakulty všechny činnosti včetně těch „administrativních“. Předpokládáme, že volitelností oborů dosáhneme vyšší úrovně nasazení našich studentů, které bude podmíněné jejich zvýšenou motivací – budou stážovat v oborech, o které mají zájem, a možná i na pracovištích, kde by se chtěli v budoucnu sami ucházet o místo.

Vytvořeno: 11. 6. 2019 / Upraveno: 17. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková