Jak si stojí naše fakulta v očích absolventů? Výsledky ankety

Štítky

Zpětná vazba od absolventů představuje jeden ze základních ukazatelů kvality výuky. Letos na jaře jsme – v rámci rozvojového projektu naší fakulty AKORD – uspořádali rozsáhlou anketu mezi absolventy z let 2014 až 2018. S jejími výsledky se nyní můžete seznámit v přiloženém dokumentu.

Vzorek respondentů je napříč všemi absolventskými ročníky dostatečně reprezentativní a výsledky jsou také dostatečně konzistentní. Jsou proto cenným podkladem a žádoucí zpětnou vazbou nejen pro vedení fakulty, ale i pro garanty jednotlivých předmětů. Část výsledků nebo slovních komentářů lze využít bezprostředně ke zvýšení kvality výuky. Na druhou stranu je nutné výsledky přijímat s určitou opatrností — ne vždy mohly být otázky nebo možnosti odpovědí pochopeny respondenty jednoznačně. Hodnocení respondentů ohledně osvojení znalostí nebo dovedností je navíc pouze subjektivní, odráží tedy jejich pocit kompetence. V případech, kdy hodnotí svoji kompetenci v určité oblasti jako nedostatečnou, nelze jednoznačně vyvodit závěr, že tato oblast nebyla ve výuce zahrnuta nebo že byla špatně vyučována.

Poděkování patří zúčastněným absolventům a zároveň i všem, kteří se na tvorbě a zpracování ankety podíleli.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Vytvořeno: 16. 8. 2019 / Upraveno: 11. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.