Ústav základů vzdělanosti a lékařské etiky

(as. MUDr. Petr Příhoda)

Také historie tohoto ústavu je krátká. Byl založen v lednu 1991 a zahájil činnost počátkem zimního semestru školního roku 1991/1992. Vznikl „v uprázdněné nice“, neboť neexistovala žádná předcházející instituční forma, na niž by koncepčně navazoval. Všichni pracovníci přešli do ústavu z klinických pracovišť (psychiatrie nebo klinická psychologie), na nichž se věnovali především psychoterapii. Těžištěm výuky oboru jsou čtyři tématické okruhy:

  1. Všeobecná vzdělanost, uvedení do společenskovědních, resp. humanitních oborů a výchova k občanství.
  2. Lékařská etika.
  3. Psychosociální základy mediciny, psychologie zdraví a nemoci.
  4. Otázky filozofické a světonázorové.

První okruh je prezentován v prvním, druhý ve druhém ročníku, zatímco třetí a čtvrtý jsou průběžně náplní ročníků obou. Z pedagogických důvodů bude část výuky oboru přesunuta z druhého ročníku do čtvrtého, kde se předpokládá větší profesionální zralost studentů. Povahou samotného oboru i uvedených tématických okruhů je dáno, že ústav má ambice spíše výchovně-didaktické něž vědecko-výzkumné. Plány jeho budoucího rozvoje spočívají ve vyhledávání didakticky působivých forem výuky.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.