Ústav soudního lékařství 2. LF UK

(doc. MUDr. Ivan Bouška, CSc.)

Do roku 1964 zajišťoval výuku soudního lékařství příslušný ústav FVL UK. Ve školním roce 1964/65 zahájilo činnost v rámci FDL UK, resp. Dětské fakultní nemocnice oddělení soudního lékařství, jehož vedením byl pověřen MUDr. Ladislav Řehánek, dlouholetý a zkušený pracovník ústavu soudního lékařství FVL UK a žák profesora Hájka. Činnost oddělení byla od počátku úzce spjata s činností ústavu patologické anatomie, zejména v rámci zdravotnického provozu. Na jaře roku 1993 se oddělení stalo rozhodnutím děkana fakulty ústavem. Pregraduální výuka (ve 4. ročníku) byla a je základní činností ústavu. Zdůrazňuje lékařskou odpovědnost, zabývá se přednostně i otázkami vitia artis iatrogenních vlivů. Obor je začleněn také do výuky veřejného zdravotnictví v 6. ročníku studií.

I když se pracoviště vždycky potýkalo s nedostatečnými prostorovými podmínkami, které limitovaly rozsah jeho aktivit, přesto se zabývá výzkumem, a to zejména problematikou náhlé smrti v dětském věku (v popředí zájmu je histochemie pracovní svaloviny a převodního systému srdce u náhlé smrti) a otázkami mykotoxikologie.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.