Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LF UK

(doc. RNDr. Helena Tomášová, DrSc.)

Ústav je jednou z nástupnických institucí zrušeného Ústavu výzkumu vývoje dítěte FDL UK. Předmětem výuky v první semestru je lékařská chemie. Studenti jsou seznamováni se základy fyzikálně-chemických vlastností a strukturou sloučenin metabolizovaných v organismu (bílkovin, tuků, nukleových kyselin), součástí léků (aromatických a heterocyklických sloučenin) a sloučenin toxických. Náplní studia ve 3. a 4. semestru je biochemie buňky a její integrace do činnosti a specializované aktivity jednotlivých orgánů. Při praktických cvičeních stanovují studenti metabolity nebo aktivitu enzymů v návaznosti na právě přednášenou látku. Při seminářích prezentují krátké referáty, které jsou sledovány diskusí. Pro individuální studium jsou v počítačové třídě k dispozici výukové programy a stovky otázek s vypracovanými odpověďmi, jejichž pomocí se může student sám dokonale přesvědčit o úrovni svých vědomostí.

Vědecká činnost pracovníků ústavu je zaměřena na problematiku zánětlivých respiračních onemocnění u dětí, ale i v experimentu na pokusných zvířatech (ve spolupráci s ústavem fyziologie).

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.