Klinika ušní, nosní, krční FNM a 2. LF UK

(prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc.)

Ušní, nosní, krční oddělení (dále ORL – otorinolaryngologické) pro dospělé vzniklo v motolské nemocnici roku 1943. Mělo 30 lůžek a jeho přednostou byl do konce února 1972 primář MUDr. Antoním Lukeš. 1. března 1972 se stal jeho přednostou tehdejší docent MUDr. Jaroslav Fajstavr, CSc. Od 1. května 1981 bylo toto ORL oddělení sloučeno s dětskou ORL klinikou (viz dále) v jedno pracoviště se statutem kliniky a stejným přednostou, který v roce 1982 obhájil doktorskou disertační práci a roku 1985 byl jmenován profesorem pro obor otorinolaryngologie. Dětská ORL klinika datuje svůj počátek rokem 1946. Byla umístěna v nalezinci na Karlově. Jejím prvním přednostou byl profesor MUDr. B. Wiškovský, kterého v roce 1953 vystřídal docent MUDr. Jan Chvojka (později profesor ORL kliniky olomoucké lékařské fakulty). V letech 1960–1979 vedl kliniku docent MUDr. Jan Klos, DrSc. Do nových prostor nemocnice v Motole se klinika přestěhovala v roce 1978. V období let 1979–1981, kdy byla pracoviště dětí a dospělých sloučena, byl externím vedením dětské ORL kliniky pověřen docent Fajstavr. I po sloučení (1981) byla autonomie obou pracovišť se všemi výhodami těsné spolupráce v klinické, pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti zachována.

Jedním z nejlepších odborníků v dětské endoskopii ORL oblasti byl dlouholetý zdravotnický zástupce přednosty kliniky primář MUDr. Jiří Kanta, kterého po jeho odchodu do důchodu plně nahradil primář MUDr. Pavel Březovský. Díky koncentraci onkologicky nemocných dětí a mladistvých na klinice dětské onkologie se na ORL klinice vytvořil tým schopný diagnosticky i chirurgicky řešit onkologická onemocnění ORL oblasti na evropské úrovni. Významným úsekem činnosti obou částí kliniky je chirurgická léčba nedoslýchavosti.

Výuka oboru, rozšířená proti ostatním lékařským fakultám o fundovaný výklad ORL nemocí dětského věku, probíhá formou dvoutýdenního bloku v 5. roce studia.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.