Uzdravení z autismu po úspěšné operaci benigního mozkového tumoru spojeného s epilepsií

Recovery from Autism after Successful Surgery for a Benign Brain Tumor Associated with Epilepsy.

Hrdlička, M., Kudr, M., Kršek, P., Tichý, M., Kynčl, M., Zámečník, J., Mohaplová, M., Dudová, I. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2019 Feb 19. doi: 10.1007/s10803-019-03935-z. [Epub ahead of print]. IF: 3.476

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Článek představuje případ chlapce ve věku 3 roky a 9 měsíců, u něhož byl diagnostikován dětský autismus a současně gangliogliom, lokalizovaný v pravém temporálním laloku a doprovázený epilepsií. Po úspěšném neurochirurgickém odstranění tumoru příznaky autismu dramaticky ustoupily a celkové skóre posuzovací škály Autism Diagnostic Observation Schedule – Generic pokleslo pod minimální skóre opravňující diagnózu autismu (t.j. z původních 12 bodů na 2 body; minimální arbitrární skóre pro poruchu autistického spektra je 8). Jedná se o historicky první publikovaný případ uzdravení z autismu po úspěšné operaci mozkového tumoru. Na řešení případu se podílelo pět motolských pracovišť (Dětská psychiatrická klinika, Klinika dětské neurologie, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, Klinika zobrazovacích metod a Ústav patologie a molekulární medicíny) a kazuistika mimo jiné ukazuje unikátní sílu Motola spočívající v mezioborové spolupráci.

Vydáno: 15. 5. 2019 / Poslední aktualizace: 16. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková