Garanti organizace výuky

Předměty vyučované v rámci oboru psychiatrie a jejich organizační garanti

Pro lepší informovanost studentů 2. LF UK, na koho se konkrétně obracet s organizačními dotazy ohledně studia, poskytujeme následující přehled:

Typ studia Předmět (typ zakončení) Ročník/typ předm. Garant organizace výuky
Magisterské – lékařství Psychiatrie (ZK) 5. / povinný doc. Dudová
Magisterské – lékařství Psychoterapeutická propedeutika (Z) 5. / povinně volitel. doc. Kocourková
Magisterské – lékařství Zážitkové terapie v medicíně (Z) 5. / povinně volitel. PhDr. Stejskalová
Bc. – Fyzioterapie Psychiatrie (ZK) 3. / povinný doc. Kocourková
Bc. – Ošetřovatelství Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami (ZK) 3. / povinný as. Koutek

 Z = zápočet, ZK = zkouška

Garant organizace výuky zajišťuje:

1. Chod svých určených předmětů po stránce personální (rozdělení výuku ve svém oboru, zajišťovat případné zástupy při nemoci či nepřítomnosti vyučujících) i prostorové – zajištění místností, příp. výjezdních stáží.

2. Informovanost studentů svých předmětů o konkrétním rozvrhu jejich výuky (čas a místo stáží a vyučující).

3. Řešení jednotlivých problémů u studentů svého předmětu (prezence, absence a jejich nahrazování), popř. tyto problémy konzultuje s vedoucím oboru psychiatrie.

4. Termíny a průběh zkoušek (v dohodě s oprávněnými zkoušejícími).


prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
vedoucí oboru psychiatrie na 2. LF UK

Poslední aktualizace: 2. 10. 2021 / Administrátor