Databáze publikační činnosti

  • Publikační činnost ústavů a klinik 2. lékařské fakulty z let 2005–2012 spravuje Ústav vědeckých informací 2. LF, výpis na požádání poskytne PhDr. Radim Kubeš, tel. 224 435 848.
  • Data po roce 2012 obsahuje databáze OBD, kterou spravuje Univerzita Karlova. Přístupná po přihlášení přes CAS UK i bez přihlášení.
  • Sekce Významné publikace – základní údaje o publikacích vybraných podle IF.

Přímé vstupy do databáze OBD po roce 2012 po jednotlivých letech
Poslední aktualizace: 4. 9. 2023 / PhDr. Radim Kubeš