Publikace

Plicní a kožní vaskulitida s časným nástupem zapřičiněná konstitutivně aktivní Src kinázou HCK

7. 3. 2022

Kanderová, Veronika; Svobodová, Tamara; Borna, Simon; Fejtková, Martina; Martinů, Vendula; Paděrová, Jana; Svatoň, Michael; Kralova, Jarmila; Froňková, Eva; Klocperk, Adam; Průhová, Štěpánka; Lee-Kirsch, Min Ae; Hornofová, Ludmila; Koblížek, Miroslav; Novak, Petr; Zimmermannová, Olga; Paračková, Zuzana; Šedivá, Anna; Kalina, Tomáš; Janda, Ales; Kayserova, Jana; Dvořáková, Marcela; Macek, Milan; Pohunek, Petr; Sedláček, Petr; Poh, Ashleigh; Ernst, Matthias; Brdicka, Tomas; Hrušák, Ondřej; Lebl, Jan. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2021 September 15. doi:10.1016/j.jaci.2021.07.046. IF: 10,793.

Kolonizace českých cestovatelů a cizinců žijících v České republice kolistin-rezistentními kmeny Enterobacteriaceae a celogenomová charakterizace izolátů E. coli nesoucích geny mcr-1 na plazmidu nebo chromozomu: Průřezová studie

11. 1. 2022

M. Krutova, A. Kalova, E. Nycova, T. Gelbicova, R. Karpiskova, E. SmelikovaO. NycP. DrevinekJ. Tkadlec. Travel Medicine and Infectious Disease. Jan-Feb 2021;39:101914. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101914. Epub 2020 Nov 13. IF: 6.211

Doporučené postupy Evropské urologické společnosti (EAU) pro léčbu karcinomu močového měchýře neinvadujícího svalovinu (Ta, T1 a karcinom in situ) – aktualizace pro rok 2021

27. 10. 2021

Babjuk, Marek;Burger, M.;Čapoun, Otakar;Cohen, D.;Compérat, E.M.;Dominguez Escrig, J.L.;Gontero, P.;Liedberg, F.;Masson-Lecomte, A.;Mostafid, A.H.;Palou, J.;van Rhijn, B.W.G.;Rouprêt, M.;Shariat, S.F.;Seisen, T.;Soukup, Viktor;Sylvester, R.J. European Urology. 2021 Sep 9; IF: 20.096

Epidemiologie MRSA v České republice

19. 2. 2021

Tkadlec J., V. Capek, M. Brajerova, E. Smelikova, O. Melter, T. Bergerova, S. Polivkova, M. Balejova, M. Hanslianova, D. Fackova, K. Neradova, R. Tejkalova, I. Vagnerova, N. Bartonikova, E. Chmelarova, P. Drevinek, M. Krutova. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2021 Jan 1;76(1):55-64. doi: 10.1093/jac/dkaa404. IF: 5.44