Povolené absence

Podmínkou absolvování výuky psychiatrie na Dětské psychiatrické klinice je minimálně 80% účast na předepsané výuce. Výjimky v souladu s Opatřením děkana č. 1/2011 povoluje a organizačně zajišťuje příslušný garant organizace výuky (viz odkaz) ve shodě s vedoucím oboru psychiatrie.
 
Opatření děkana

Poslední aktualizace: 2. 10. 2021 / Administrátor