Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
3. ročník
  Klinická propedeutika
5. ročník
  Interna II
  Psychiatrie
Fyzioterapie – Bc. studium
3. ročník
  Psychiatrie
Všeobecná sestra – Bc. studium
3. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami

Afektivní poruchy v dětství pro výuku – (soubor af.pdf, 149 kB)
Alkoholový abstinenční syndrom a delirium tremens pro výuku – (soubor alk.doc, 57.5 kB)
Bipolární porucha pro výuku – (soubor bip.ppt, 1.2 MB)
Deprese pro výuku – (soubor dep.pdf, 2.4 MB)
Dětský autismus pro výuku – (soubor da.ppt, 149 kB)
Dynamická a kognitivně-behaviorální psychoterapie pro výuku – (soubor dyn.doc, 386 kB)
Historie psychiatrie pro výuku – (soubor hist.ppt, 3.3 MB)
Panická porucha pro výuku – (soubor pan.pdf, 1.8 MB)
Psychiatrické vyšetření
Psychofarmakologie – souhrn – (soubor pf.ppt, 5.6 MB)
Psychopatologie pro výuku – (soubor pp.ppt, 77.5 kB)
Schizofrenie pro výuku – (soubor sch.ppt, 1.8 MB)
Schizofrenie s časným začátkem pro výuku – (soubor sch.pdf, 222 kB)
Zvládání neklidu a agrese pro výuku – (soubor neklid.ppt, 62 kB)
 
Garanti organizace výuky
Povolené absence
 
VP – Psychoterapeutická propedeutika – sylabus

Pro české studenty:

 • výuka psychiatrie v 5. roč.: 8 kroužků ve třítýdenních blocích, tj. 120 výukových dnů
 • výuka volitelné psychoterapeutické propedeutiky: obvykle 6 termínů po 1 týdnu, tj. 30 výukových dnů.
 • výuka komunikačních dovedností v rámci praktického lékařství v 1. a 2. ročníku: přednáška 2x 2 hodiny a semináře v rozsahu 2x 32 hodin.
 • seminář o etické problematice pro Ústav lékařské etiky: 4x 4 hodiny, tj. 16 hodin
 • přednáška o gerontopsychiatrii pro 6. ročník: 4x 4 hodiny, tj. 8 hodin.
 • výuka psychiatrie pro FTVS.

Pro zahraniční studenty:

 • výuka psychiatrie v 5. ročníku: 3 kroužky ve třítýdenních blocích, tj. 45 výukových dnů.
 • výuka volitelné psychoterapeutické propedeutiky: 1 kroužek v 1 týdenním bloku, tj. 5 dnů.
 • výuka gerontopsychiatrie v 6. ročníku: 1 přednáška – 2 hodiny
   

Celková pedagogická činnost včetně zkoušek, konzultací aj. činí cca 1200 hodin.
 
V roce 1999 zahájil na DPK rovněž činnost studentský zájmový kroužek, který sdružuje zájemce o obor psychiatrie. Náplň činnosti kroužku zahrnuje např. základy vědecké metodologie v psychiatrii, aktuální novinky v psychiatrii, psychoterapeutickou práci s pacientem aj. Ve vedení schůzek kroužku se střídají všichni školští pracovníci kliniky.

Poslední aktualizace: 2. 10. 2021 / Administrátor
Byla tato stránka užitečná?