Archiv

0

Rádi bychom vás seznámili s výsledky letošního hodnocení „jiných úspěchů“ za kalendářní roky 2017 až 2019...

0

Dokument Manuál – Volby do AS 2. LF UK (novelizace 17. 6. 2020), který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Dokument Vyhlášení voleb do akademického senátu 2. LF UK pro funkční období únor 2021 až leden 2023, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Koloběh fakult je pilotní projekt sportovního klání, kterého se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci fakult UK s lékařským zaměřením. Studenti 2. LF UK si mohou touto formou nahradit absence za výuku v hodinách TV a získat zápočet.

0

Díky uvolnění opatření vlády týkajících se pořádání sportovních a hromadných akcí můžeme konečně s jistotou konstatovat, že letní sportovní kurzy v Dobronicích se konají v původním termínu a v původních počtech studentů. Termín splatnosti kurzů je 21. června 2020.

0

Studentky a studenti z 2. lékařské fakulty se jako dobrovolníci zapojili do boje s koronavirem. Fotky a články.

0

Dokument Výroční zpráva o činnosti 2. LF UK za rok 2019, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

Hledáme zájemce z řad akademických pracovníků...

0

Na přelomu března a dubna vycházel na Facebooku a Instagramu studentského spolku Motolák seriál o medicích z naší fakulty, kteří pomáhali v boji s koronavirem. 15 příspěvků z jednotlivých dnů nyní ve spolupráci s redakcí Motoláku přinášíme jako souhrnný článek.

0

Rozhovor s dr. Miroslavem Mamiňákemspecializačním vzdělávání. Druhý ze dvou rozhovorů nejen pro ty, kdo se do specializačního chystají.

Stránky