Archiv

0

Dokument s návrhem změny Volebního řádu AS 2. LF UK, který bude AS projednávat na svém nejbližším zasedání, naleznete zde.

0

V pátek 26. června 2020 od 13.00 hod. proběhne první část vzdělávacího programu pro uchazeče o projekt Start.

0

Maraton přijímacích zkoušek do oboru Všeobecné lékařství je téměř za námi. Přijímačky v řádném termínu probíhaly letos čtyři dny v kuse, včetně víkendu, paralelně ve třech posluchárnách.

0

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FNM a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v pořadu Partie CNN Prima News (14. 6. 2020; od 17:48).

0

Aktualizace k podávání žádostí do podzimního kola Fondu Mobility 2020.

0

Přijímačky v řádném termínu do oboru Všeobecné lékařství jsou zdárně za námi. Děkujeme téměř dvěma tisícovkám uchazečů, kteří o studium na naší fakultě projevili zájem, a těšíme se na nové studenty!  Na co se můžete těšit vy?

0

Průběh distanční zkoušky: Přednost dostanou anglicky hovořící studenti a studenti ze Slovenské republiky...

0

Ke 14. 6. 2020 děkan fakulty podmíněně přijal prvních 151 uchazečů. Rozhodnutí o přijetí uchazečů dosud nepřijatých s dosavadním umístěním od 152. do 207. místa (dle podmínek přijímacího řízení) bude zveřejněno 25. 6. 2020 po ukončení přijímacího řízení po náhradních termínech.

0

Medici pro očkování, projekt podpořený 2. lékařskou fakultou, spustil webové stránky, které jsou dostupné na adrese www.mediciproockovani.cz.

Stránky