Archiv

0

Přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v reportáži na Lidovky.cz (19. 5. 2020).

0

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze přijme laboranta pro 4letý mezinárodní grantový projekt.

0

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze přijme laboranta pro 4letý grantový projekt, který se týká studia odpovědi na nejmodernější terapeutické postupy u cystické fibrózy.

0

V rámci uvolňování opatření proti koronaviru můžeme omezeně obnovit výuku.

0

... kteří v době koronavirové krize nezištně nastoupili jako krizoví dobrovolníci.

0

Aktualizace: Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně UK připravilo dotazník potřeb vědecké komunity v oblasti open access na na UK. Posbíraná data a zpětná vazba napomohou lepšímu pochopení potřeb výzkumných pracovníků UK a přizpůsobení chystaných činností Centra. Možnost vyplnění dotazníku prodloužena až do 14. července 2020.

0

Až do 30. června mají studenti a zaměstnanci UK přístup do Thieme MedOne Radiology, plnotextové kolekce z oblasti radiologie (e-knihy, případové studie RadCases, e-časopisy aj.). Více zde.

0

Otevírací doba:

úterý 13:00–15:00
čtvrtek 13:00–15:00
0

Několik studentů 2. lékařské fakulty se podílelo na překladu příručky věnující se prevenci a léčbě onemocnění COVID-19. Práci přibližuje Barbora Schmidtová z 6. ročníku Všeobecného lékařství.

Stránky