Archiv

0

Rozhovor s dr. Petrou Fuchsovou o tom, jak prochází specializačním vzděláváním. První ze dvou rozhovorů nejen pro ty, kdo se do specializačního chystají.

0

V týdnu 22.–26. června nabízí Ústav tělesné výchovy několik možností sportovního vyžití.

0

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FNM a předsedkyně České onkologické společnosti v Interview Plus Českého rozhlasu (8. 6. 2020).

0

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 22. 7. 20205. 8. 2020 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu fakulty.

0

Vzhledem k ukončení semestru organizační úloha Vašich kroužkových vedoucích a lektorů skončila

0

Vážení kolegové, vzhledem k příznivé epidemiologické situaci Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol obnovila tradiční středeční semináře.

0

Gratulujeme všem přijatým a těšíme se na nové skvělé studenty!

0

Univerzita Karlova a Univerzita v Curychu se dohodly na nové formě spolupráce a zřídily tzv. Travel Fund, který má sloužit k pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování pro akademiky, kteří navštěvují své kolegy na příslušných institucích.

0

Uskuteční se 17. 6. 2020 v 9.00–16.00 v Malé aule Karolina (Ovocný trh 560/5, Praha 1). Podrobnosti v příloze.

0

Informujeme o novém grantovém programu Start pro doktorské studenty ve standardní době studia.

Stránky