Archiv

0

Přednostka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v rozhovoru na YouTube kanále Univerzity Karlovy.

0

Ján Oros, student 6. ročníku Všeobecného lékařství, strávil semestr v Heidelbergu. Píše esej a posílá fotografie.

0

Macquarie University v australském Sydney – strategický partner Univerzity Karlovy – nabízí stipendia pro studenty z Evropy.

0

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA/BAYHOST vypisuje dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit ke spolupráci s kolegy v České republice. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů). Žádosti se podávají průběžně nejpozději do 20. července 2020.

0

V rámci Fulbrightova programu probíhají webináře pro zájemce a je možné hlásit se na stipendia pro akademický rok 2021/2022.

vrácení přeplatků
0

Studentům, kteří se účastnili v letním semestru výuky tělesné výchovy v externích objektech (mimo SC UK Hostivař) a podíleli se finančně na pronájmu prostor, bude vrácena částka ze nevyužité hudiny.

0

Rozhovor s prof. Jiřím Neužilem, vedoucím Laboratoře molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR, který bude jedním z hlavních řečníků podzimní Vědecké konference.

0

Zveřejňujeme možnosti sportování v týdnu 1. do 7. června.

0

Videozáznam z konference pořádané Univerzitou Karlovou, na které vystoupili mimo jiné prof. Jiřina Bartůňková, prof. Pavel Dřevínek a prof. Jan Lebl.

0

Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie a ošetřující lékařka pacienta ve zprávě na iRozhlas.cz (26. 5. 2020).

Stránky