prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., se narodil v Praze; vystudoval Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupil jako dětský lékař do Teplic a později do Prahy na místo dětského neurologa v Praze 4. Od roku 1984 pracoval na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, od roku 1991 do roku 2016 byl jejím přednostou. Atestoval v oboru pediatrie a v nadstavbovém oboru dětská neurologie. V roce 1993 byl jmenován docentem v oboru neurologie, v roce 2009 profesorem. V letech 2014–2022 byl děkanem 2. lékařské fakulty.

Co vám z dob studií nejvíce utkvělo v paměti? Na co nejvíce vzpomínáte?

První vzpomínka je z roku 1967, a to z Anatomického ústavu, kde nám profesor Čihák názorně na utěrce ukazoval, jak během vývoje plodu apendix rotuje. Smutně vzpomínám na neúspěšnou  studentskou stávku v listopadu 1968 i na Palachův pohřeb v lednu 1969. Rád vzpomínám, jak jsem v rámci letní praxe v Příbrami pomohl na svět  šestnácti novorozencům i jak jsem v pátém ročníku s docentem Brachfeledem prováděl pneumoecefalografie.

Co vám studium na fakultě dalo?

Všechno, co jsem po promoci potřeboval jako dětský lékař na severu Čech i později jako dětský neurolog v Praze.

Vytvořeno: 9. 7. 2020 / Upraveno: 18. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.