MUDr. Bc. Mária Stratilová

Pochází z Košic. Již na gymnáziu vyhrála celostátní kolo Biologické olympiády a v Istanbulu vybojovala pro Slovensko zlatou medaili v soutěži INEPO (International Enviromental Project Olympiad). Taky se ji povedlo vyhrát národní kolo soutěže EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) a Slovensko opět reprezentovala na evropském finále v Paříži. Za své úspěchy získala Památný list svatého Gorazda – nejvyšší studentské ocenění na Slovensku a zároveň byla pozvaná na audienci k tehdejšímu prezidentovi Slovenska, Ivanovi Gašparovičovi.

Po ukončení gymnázia pokračovala ve studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru Molekulární biologie a biochemie organismů. V průběhu studia na Přírodovědecké fakultě začala taky studovat medicínu na 2. lékařské fakultě. V průběhu studia na medicíně ji objevil doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., a prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., se kterými začala spolupracovat na vědecké problematice intrakraniálních aneuryzmat, které se věnuje v rámci svého doktorského studia i po úspěšném ukončení medicíny. Na základě tyhle spolupráce absolvovala stáže ve finském městě Kuopio nebo na prestižní Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě. Stala se spoluautorkou několika publikací a získala ocenění za nejlepší prezentaci pregraduálního studenta na Vědecké konferenci 2. LF UK. Byla kapitánkou vítězného týmu soutěže Medik roku a zvítězila v 1. kole univerzitního Science Slamu v rámci popularizace vědy na Univerzitě Karlově.

Od září 2019 působí jako neurochirurgická rezidentka v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a zároveň je doktorandkou na 2. LF UK v oboru Neurovědy.


Co vám dalo studium na 2. lékařské fakultě?

Studium na 2. lékařské fakultě mi dalo výborné teoretické základy medicíny, možnost poznat inspirativní osobnosti nejenom z řad pedagogů, ale i studentů, ale asi nejvíc skvělá přátelství. Nejvíc mi utkvělo v paměti vzhledem k historií naší fakulty, že dítě není „malý dospělý“. Nejraději vzpomínám na všechny krásné společenské akce, které jsme na fakultě zažili od fakultního plesu 2. LF UK, přes MotolArt až k Noci fakulty v rámci Vědecké konference. Moc se mi na naší fakultě líbí přátelská až rodinná atmosféra.

Vytvořeno: 14. 7. 2020 / Upraveno: 23. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.