MUDr. Jan Balko

MUDr. Jan Balko vstoupil do širokého povědomí fakulty již během studií. Založil překrásnou tradici výstav Motolart, která se dodnes těší velké popularitě. Sám pravidelně vystavuje.

Nadaný malíř se po ukončení studia rozhodl, že barvy a detaily neopustí – nastoupil na Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol. Též svůj talent uplatnil při tvorbě učebnic – Memorix anatomie, Memorix histologie či dlouho očekávaná učebnice Patologie z dílny prof. Zámečníka. Momentálně je postgraduálním studentem v oboru Experimentální chirurgie, kde se zabývá tkáňovou diagnostikou transplantovaných orgánů.


Co vám z dob studií nejvíce utkvělo v paměti? Na co nejvíce vzpomínáte?

Asi bych měl podbízivě říct, že nejvíc mi utkvěla fakta o patologii, ale ta jsem spíš nahnal až neustálým opakováním při učení na kmenovou zkoušku a atestaci… Takže za nejutkvělejší bych spíš označil všechny ty věci, které už bohužel opakovat nepůjdou – party u Vojáka a na Hvězdě a vlastně celá studentská léta s prázdninami, volností a takovým tím čerstvým mladistvým až možná lehce naivním duchem studentství, který si člověk ve dvaceti ani příliš neuvědomuje.

Co vám studium na fakultě dalo?

Studium na naší fakultě pro mě byla obrovská srdcovka, i proto zde neustále perzistuji, ačkoli nyní už na druhé straně barikády. Dalo mi zejména mojí ženu, kterou jsem zde potkal, řadu přátel na celý život (dodneška se pravidelně scházíme a dokonce společně jezdíme na chaty), hromadu vtipných a ne úplně střízlivých zážitků a samozřejmě titul MUDr… což občas řadu laiků překvapí, protože patology často považují spíš za jakousi formu sečtělejšího řezníka.

Vytvořeno: 14. 7. 2020 / Upraveno: 31. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.