MUDr. Michaela Biehl-Kotrová, Ph.D.

Michaela Biehl-Kotrová je absolventkou studijního programu Všeobecného lékařství a postgraduálního studia v oboru Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie na 2. lékařské fakultě UK. Během svého postgraduálního studia v laboratorním centru CLIP se soustředila na využití sekvenování nové generace v diagnostice dětské akutní lymfoblastické leukemie, především při stanovení minimální reziduální nemoci. V současnosti se jako postdoc dále věnuje molekulární genetice akutní lymfoblastické leukémie v Univerzitní nemocnici v německém Kielu.


Co vám studium na fakultě dalo? Co vám z dob studií nejvíce utkvělo v paměti? Na co nejraději vzpomínáte?

Na 2. lékařské fakultě jsem strávila šest let jako studentka medicíny a čtyři roky postgraduálního studia v laboratorním centru CLIP. Během té doby se toho dost změnilo: na začátku vystrašená maturantka, se kterou se na i přijímačky do Prahy museli vypravit babička s dědou; tatáž osoba si o deset let později bez velkého váhání sbalila kufr a odjela bez jasného plánu zkusit štěstí v jiné zemi. Během studia na fakultě člověk totiž krom diplomu získá odvahu a sebevědomí – nepostradatelnou součást „výbavy“, ať už se po studiu rozhodne vydat jakýmkoliv směrem. Na čas strávený na 2. LF se těžko zapomíná – studentský život na Kajetánce, večery u Dr. Vojáka (večery ve studovně jako by i přes svou převahu s odstupem času ztratily na významu), společenské akce fakulty a CLIPu... To vše vám utkví v paměti ještě dlouho po promoci, na rozdíl od referenčních hodnot různých laboratorních vyšetření...

Vytvořeno: 28. 7. 2020 / Upraveno: 23. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.