Úspěchy

Léčba lícního nervu

Celkem tři kapitoly v monografii léčba lícního nervu doc. Tichý, MUDr. Vlasák, doc. Kozák, v knize Vachata, Sameš a kolektiv - Lícní nerv, rok 2017

Dr. P. Libý je spoluautor článku Differential patterns of metastatic dissemination across medulloblastoma subgroups.

Dr. P. Libý je spoluautor článku Differential patterns of metastatic dissemination across medulloblastoma subgroups. V časopise Journal of Neurosurgery: Pediatrics, 21(2), 145–152. IF 2.17 vydaného v roce 2018

Dalšími autory článku jsou Zapotocky, M., Mata-Mbemba, D., Sumerauer, D., Lassaletta, A., Zamecnik, J., Krskova, L., Kyncl, M., Stary, J., Laughlin, S., Arnoldo, A., Hawkins, C., Tabori, U., Taylor,M.D., Bouffet, E., Raybaud, C., Ramaswamy, V.

Dr. P. Libý je hlavním autorem článku Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic removal of radiation-induced intraforniceal cavernoma as a late complication of medulloblastoma treatment.

Dr. P. Libý je hlavním autorem článku Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic removal of radiation-induced intraforniceal cavernoma as a late complication of medulloblastoma treatment. V časopise Child’s Nervous System. Časopis vyšel v roce 2017

Spoluautoři jsou Zamecnik, J., Kyncl, M., Zackova, J., & Tichy, M.

MUDr. Bláha působí v Data Safety Monitoring Board

MUDr. Martin Bláha, Ph.D., působí v Data Safety Monitoring Board, studie Randomised, single-blind, safety, tolerability, efficacy and pharmacokinetic study of NICAPLANT in aneurysmal subarachnoid haemorrhage patients undergoing aneurysm clipping 2019–2021.

Dr. P. Libý spoluautor článku Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug-resistant focal lesional epilepsy.

Dr. P. Libý spoluautor článku Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug-resistant focal lesional epilepsy. V časopise Epilepsia, který vyšel v roce 2019.

Dalšími autory jsou Novak V, Maulisova A, Jezdik P, Benova B, Belohlavkova A, Tichy M, Krsek P.

Dr. P. Libý, doc. M. Tichý, dr. R. Leško jsou spoluautoři článku Cognitive performance in distinct groups of children undergoing epilepsy surgery - a single-centre experience.

Dr. P. Libý je spoluautor článku Cognitive performance in distinct groups of children undergoing epilepsy surgery - a single-centre experience. Článek je k přečtení na webových stránkách https://doi.org/10.7717/peerj.7790 vyšel April 2019

Dalšími autory jsou Benova B, Belohlavkova A, Jezdik P, Jahodová A, Kudr M, Komarek V, Novak V, Kyncl M, Zamecnik J, Krsek P, Maulisova A.

Doc. M. Tichý a dr. P. Libý jsou spoluautoři článku Cytometric analysis of cell suspension generated by cavitron ultrasonic surgical aspirator in pediatric brain tumors.

Doc. M. Tichý a dr. P. Libý jsou spoluautoři článku Cytometric analysis of cell suspension generated by cavitron ultrasonic surgical aspirator in pediatric brain tumors. V časopise J Neurooncol. Vydaného v roce 2019

Dalšími autory jsou Vaskova M, Zamecnik J, Kuzilkova D, Vicha A, Hrabeta J, Kalina T, Stary J, Hrusak O.

Dr. P. Libý je prvním autorem článku Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic transfrontal transaqueductal fenestration of expansive posterior fossa arachnoid cyst with simultaneous endoscopic third ventriculostomy in an infant.

Dr. Libý je prvním autorem článku Electromagnetic navigation-guided neuroendoscopic transfrontal transaqueductal fenestration of expansive posterior fossa arachnoid cyst with simultaneous endoscopic third ventriculostomy in an infant. v časopise Child’s Nervous System, 34(11):2309-2312. r. 2018

Spoluautor doc. M. Tichý

Doc. M. Tichý a Dr. P. Libý jsou spoluautoři článku Intraoperative thermography of the electrical stimulation mapping: A safety control study.

Doc. M. Tichý a Dr. P. Libý jsou spoluautoři článku Intraoperative thermography of the electrical stimulation mapping: A safety control study. V časopise IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, 26 (11):2126-2133. IF 3.972. Vydaného v roce 2018

Dalšími autory článku jsou Janca, R., Jezdik, P., Jahodova, A., Kudr, M., Benova, B., Celakovsky, P., Zamecnik, J., Komarek, Krsek, P.

Kurz EPODES Brno 1/2014

Doc. Tichý byl zvaným přednášejícím na Evropském kurzu epileptochirurgie EPODES – European Project on Development of Epilepsy Surgery.

Navázání mezinárodní spolupráce

Navázání mezinárodní spolupráce s Neurochirurgickým centrem v Göteborgu při léčbě pacientů s hemisferálním epileptickým syndromem. V rámci spolupráce provedeny již tři tyto unikátní operace na naší klinice.

Mezinárodní multicentrická studie

Spoluúčast na mezinárodní multicentrické studii terapie zhoubných astrocytárních nádorů. Experimentální terapie glioblastomu kombinovanou chirurgickou, onkologickou a experimentální vakcinační terapií.

Textbook of Surgery

Anglická verze učebnice Speciální chirurgie, Textbook of Surgery. Autor: prof. Hoch, doc. Leffler a kolektiv, kapitola Neurochirurgie/Neurosurgery – doc. Tichý. Nakladatel: Maxdorf.