Dr. Skalický je autorem minimonografie v České a slovenské neurologii a neurochirurgii

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie představuje republikově významný časopis pro neurochirurgii a neurologii. Každé číslo začíná minimonografií, práce dr. Skalického představuje ucelený pohled na problematiku normotenzního hydrocefalu a může sloužit jako materiál ke studiu před atestací.