Klinice bylo poprvé v její historii přiděleno pořadatelství Pracovních dnů České neurochirurgické společnosti na rok 2028

Výroční kongres Pracovní dni České neurochirurgické společnosti je každoročním setkáním neurochirurgů (a příbuzných odborníků), kde pracoviště prezentují své výsledky. U příležitosti 50. výročí založení neurochirurgie ve FN Motol bylo pořadatelství tohoto setkání svěřeno Neurochirurgické klinice dětí a dospělých. V dosavadní historii klinika tuto čest zatím neměla.