Dr. A. Vlasák je spoluautorem kapitoly v monografii Chirurgie očnice

Dr. Aleš Vlasák je spoluautorem (spolu s dr. J. Plzákem a kol.) kapitoly Dekomprese očního nervu v knize Matoušek P., Lipina R., et al: Chirurgie očnice (Tobiáš 2020).