Program INTER-Excellence a INTER-Action 2016–2020

Spolupracovali jsme při přípravě programu INTER-Excellence a INTER-Action 2016–2020 a na oponentuře pro ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.