Úspěchy

Úspěchy studentů 2. LF UK na mezinárodním kongresu pod vedením dr. Jana Brože

Na mezinárodním studentském biomedicínském kongresu ISCOMS 2022 v holandském Groningenu ve svých sekcích zvítězili studenti 2. LF UK Juraj Michalec (Introduction of ketogenic diet in epilepsy treatment: the impact on blood glucose levels) a Alexandra Romanová (Participation in colorectal cancer screening programme in the Czech Republic: analysis of the affecting factors). Alexandra navíc získala jednu z pěti hlavních cen kongresu World Health Award. Vedoucím obou prací je as. MUDr. Jan Brož, Ph.D.

Vydali jsme knihu Naléhavé stavy z pohledu internisty

Vydali jsme knižní publikaci Naléhavé stavy z pohledu internisty. Kolektiv autorů Interní kliniky pod vedením hlavního autora MUDr. M. Součka vytvořil tuto klinicky orientovanou praktickou publikaci, která byla navržena nakladatelstvím Grada na Cenu Josefa Hlávky za rok 2022. 

Spustili jsme projekt Jesenius – přenos pitev na dálku

Ve spolupráci s Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM jsme spustili projekt Jesenius. Za pomoci námi vytvořeného přístroje se přenáší pitva na dálku (obraz orgánů, tkání, pitvajícího a zvuk). Klinika tak od svého počítače komunikuje s pitvajícím patologem, a je tak možné dávat pitevní nálezy do souvislostí s dříve známými klinickými nálezy. Přímý přenos obrazu z pitevny do přednáškových prostor přispívá ke zlepšení kvality výuky.

Vývoj unikátního mezinárodního překladače pro studenty

MUDr. Bára Makešová a MUDr. Jan Brož, Ph.D., z Interní kliniky společně s několika studenty z Univerzity Karlovy připravili unikátního multilinguálního Průvodce klinickou komunikací, který slouží jako pomoc zahraničním studentům u nás, ale i našim studentům při výjezdu na zahraniční stáže. Knížky lze stáhnout z webových stránek projektu a odkazy jsou umístěny na webových stránkách 2. LF UK. Aktuálně je dostupných 16 jazykových verzí.

Kongres Pražské podzimní pracovní gastroenterologické dny 2021

V termínu 24.–25. září 2021 proběhl v přednáškových prostorách Fakultní nemocnice v Motole další ročník kongresu Pražské podzimní pracovní gastroenterologické dny. Akce se účastnilo více než 200 účastníků a byla organizována prezidentem Gastroenterologické asociace ČR prof. MUDr. Radanem Keilem, Ph.D., a jeho spolupracovníky z Interní kliniky.

Terapie kyselinou obeticholovou

V rámci centra pro léčbu chronických hepatitid a dalších jaterních onemocnění byla nově zavedena terapie kyselinou obeticholovou (preparát Ocaliva). Tato finančně náročná centrická terapie nabízí novou možnost léčby pro pacienty s primární biliární cirhózou.

MUDr. J. Brož byl vedoucím vítězné práce na světovém medicínském studentském kongresu WIM 2019

Studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství Marisa A. Nunes zvítězila se svojí vědeckou prací v sekci Endokrinologie a Diabetes na 15. ročníku jednoho z významných světových medicínských studentských kongresů WIMC 2019, který proběhl ve Varšavě 9.–12. května 2019. Její studie Quantitative characteristics of glycemic excursions during defined level of physical activity leading to hypoglycemia and after its treatment with 20g ingested glucose ve svých důsledcích může pomoci odpovědět na otázky o správném množství a době podání sacharidů při fyzické zátěži u diabetiků 1. typu v rámci prevence hypoglykémie a zároveň o její efektivní léčbě. Vedoucím práce je as. MUDr. Jan Brož.

Pořadatelství kongresu Ambulantní diabetologie – Aktuality v diabetologii 2018

Prof. M. Kvapil jako předseda organizačního výboru uspořádal ve dnech 1.–3. listopadu 2018 v Poděbradech kongres Ambulantní diabetologie – Aktuality v diabetologii 2018. Před čtyřmi stovkami účastníků zde se svými příspěvky vystoupili přední odborníci z oblasti diabetologie i dalších lékařských věd, například prof. Hana Rosolová, prof. Cyril Höschl, prof. Richard Češka a další.

Vysoká návštěvnost portálu Propedeutika.cz

Výukový portál propedeutika.cz, vytvořený a provozovaný Interní klinikou, zaznamenal v roce 2018 enormní zájem studentů. Podle statistik návštěvnosti se stal vyhledávanou učební pomůckou studentů všech lékařských fakult u nás i na Slovensku.

V roce 2018 bylo zaznamenáno 76 731 uživatelů, kteří si prohlédli celkem 235 364 stránek s odbornými audiovizuálními materiály. Denně navštíví naše stránky 350–500 uživatelů.

(MUDr. Ondřej Hloch)

Ocenění v oblasti péče o cévní vstupy

Oddělení cévních vstupů Interní kliniky pod vedením prof. J. Charváta bylo v prosinci 2017 oceněno firmou 3Mtm jako jedno z 35 nejlepších pracovišť na světě v oblasti péče o cévní vstupy (3Mtm Tegaderm Hero Award).

Tvorba guidelinů pro dětskou endoskopii

Aktivní účast doc. MUDr. Radana Keila a MUDr. Štěpána Hlavy na tvorbě guidelinů pro dětskou endoskopii Evropské endoskopické společnosti (ESGE) a Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a nutrici (ESPGHAN):

TRINGALI A, THOMSON M, DUMONCEAU JM, TAVARES M, TABBERS MM, FURLANO R, SPAANDER M, HASSAN C, TZVINIKOS C, IJSSELSTIJN H, VIALA J, DALL'OGLIO L, BENNINGA M, OREL R, VANDENPLAS Y, KEIL R, ROMANO C, BROWNSTONE E, HLAVA Š, GERNER P, DOLAK W, LANDI R, HUBER WD, EVERETT S, VECSEI A, AABAKKEN L, AMIL-DIAS J, ZSMBELLIi A. Pediatric gastrointestinal endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Guideline Executive summary. Endoscopy. 2017 Jan;49(1):83–91. doi: 10.1055/s-0042-111002. PubMed PMID: 27617420.  IF 6,107

THOMSON M, TRINGALI A, DUMONCEAU, TAVARES M, TABBERS MM, FURLANO R, SPAANDER M, HASSAN C, TZVINIKOS C, IJSSELSTIJN H, VIALA J, DALL'OGLIO L, BENNINGA M, OREL R, VANDENPLAS Y, KEIL R, ROMANO C, BROWNSTONE E, HLAVA Š, GERNER P, DOLAK W, LANDI R, HUBER WD, EVERETT S, VECSEI A, AABAKKEN L, AMIL-DIAS J, ZSMBELLIi A. Paediatric Gastrointestinal Endoscopy: European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition and European Society of Gastrointestinal Endoscopy Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jan;64(1):133–153. doi: 10.1097/MPG.0000000000001408. PubMed PMID: 27622898. IF 2,79

Monografie Žilní vstupy – střednědobé a dlouhodobé

Prof. J. Charvát je hlavním autorem monografie Žilní vstupy – střednědobé a dlouhodobé (Grada, Praha 2016). Monografie zpracovává rozsáhlé klinické zkušenosti autorského kolektivu, který pod vedením prof. Charváta založil oddělení žilních vstupů na Interní klinice.

Biosimilaria v gastroenterologii

Doc. MUDr. Radan Keil, CSc., je hlavním autorem ojedinělé publikace porovnávající klinické aspekty použití biosimilarií v gastroenterologii. Keil R. et al.: Clinical monitoring: infliximab biosimilar CT-P13 in the treatment of Crohn´s disease and ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol. 2016 Sep;51(9):1062–8.

Spolupráce s Českou televizí na videoklipech pro projekt Edukace národa

Sérii videoklipů iniciovala Diabetická asociace ČR (prezident prof. M. Kvapil) pro zlepšení povědomí o problematice prevence a terapie diabetu. Spolupráce s P. Čtvrtníčkem, režíroval D. Slabý. Oficiální spolupráce s Českou televizí, celkem 345 opakování na všech jejích programech. 65 vysílání v roce 2016 mělo podle ČT celkem 3,25 mil. unikátních diváků.

Prof. Kvapil: Seriál článků o diabetu

V periodiku Medical Tribune bylo v průběhu let 2010 a 2011 uveřejněno 50 dílů seriálu o patofyziologii, diagnostice a léčbě diabetu, jakožto i jeho komplikací. Seriál je výjimečný aktuálností a rozsahem. Je určen odborné lékařské veřejnosti.

Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu

Prof. Perušičová se spolupracovníky připravili jedinečnou monografii na stále ještě kontroverzní téma. Tato kniha je moderní, aktuální, sepsaná na základě rozsáhlých rešerší autory s dlouholetými klinickými zkušenostmi v léčbě diabetu. FACTA MEDICA 2009, Brno.

Kontrolované doktorské předatestační vzdělávání ve vnitřním lékařství

Od r. 2008 po ročních přípravách byl zahájen komplexní program doktorského vzdělávání před atestací pro lékaře interní kliniky. Součástí je přesný rozpis stáží, kontrolovaná aktivní i pasivní účast na speciálních přednáškách, opakovaná aktivní kontrola znalostí. Jedná se o pedagogický doktorský program, který nemá v ČR obdoby.

Akreditace ČLK

Interní klinka jako základní součást nutričního centra FN v Motole získala v roce 2008 akreditaci ČLK pro školení za účelem získání nutriční licence.

'05 a '07 Jan Brod Memorial Meeting

Významná mezinárodní symposia, které zabezpečil jako předseda a místopředseda organizačního výboru prof. Matoušovic. Jsou pořádána v paměť jedné z největších postav světové nefrologie – prof. Broda.

Domácí ocenění: Monografie Diabetes mellitus 1. typu

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. – editorka (autorka 6 kapitol)
Kniha je první monografií na téma DM 1. typu v historii Československa i České republiky. Vydalo nakladatelství GEUM, počet stran knihy: 615. Z FN Motol jsou autoři jednotlivých kapitol: 3 z Interní kliniky, 1 z Neurologické kliniky, 4 z Pediatrické kliniky. Monografie byla oceněna výborem České diabetologické společnosti jako nejlepší publikace za rok 2007.