Spolupráce Diabetologického centra s ČVUT

Dále pokračovala již zavedená spolupráce Diabetologického centra s ČVUT, která vyústila v několik publikací o predikci vývoje glykémie u pacientů za využití různých matematických modelů.