Doc. Keil jmenován profesorem a prezidentem Gastroenterologické asociace

Doc. R. Keil úspěšné obhájil řízení jmenování profesorem před Vědeckou radou UK a byl v závěru roku 2020 jmenován profesorem pro obor Vnitřní nemoci. Kromě toho byl jmenován prezidentem Gastroenterologické asociace.