Úspěšně obhájené habilitační řízení MUDr. Denisy Janíčkové Žďárské

Lékařka 2. LF UK a FN Motol as. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská úspěšně obhájila habilitační řízení.