Spustili jsme projekt Jesenius – přenos pitev na dálku

Ve spolupráci s Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM jsme spustili projekt Jesenius. Za pomoci námi vytvořeného přístroje se přenáší pitva na dálku (obraz orgánů, tkání, pitvajícího a zvuk). Klinika tak od svého počítače komunikuje s pitvajícím patologem, a je tak možné dávat pitevní nálezy do souvislostí s dříve známými klinickými nálezy. Přímý přenos obrazu z pitevny do přednáškových prostor přispívá ke zlepšení kvality výuky.