Jiné úspěchy

Vysoká návštěvnost portálu Propedeutika.cz

Výukový portál propedeutika.cz, vytvořený a provozovaný Interní klinikou, zaznamenal v roce 2018 enormní zájem studentů. Podle statistik návštěvnosti se stal vyhledávanou učební pomůckou studentů všech lékařských fakult u nás i na Slovensku.

V roce 2018 bylo zaznamenáno 76 731 uživatelů, kteří si prohlédli celkem 235 364 stránek s odbornými audiovizuálními materiály. Denně navštíví naše stránky 350–500 uživatelů.

(MUDr. Ondřej Hloch)

Prodáno 3 500 výtisků publikace Užitečné tabulky dr. O. Hlocha

Publikace Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech, jejímž autorem je MUDr. O. Hloch, bylo od vydání na jaře 2018 prodáno 3 500 výtisků.

Prof. M. Kvapil autorem monografie Diabetologie 2019

Monografie Diabetologie 2019, jejímž autorem je prof. Milan Kvapil, vyšla v nakladatelství Triton.

Doc. R. Keil zorganizoval celorepublikový kongres Pražské podzimní gastroenterologické dny

Celorepublikový kongres Gastroenterologické společnosti Pražské podzimní gastroenterologické dny se uskutečnil ve dnech 26.–27. září 2019. Úspěšného kongresu se zúčastnilo více než 250 lékařů.
 

MUDr. J. Brož byl vedoucím vítězné práce na světovém medicínském studentském kongresu WIM 2019

Studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství Marisa A. Nunes zvítězila se svojí vědeckou prací v sekci Endokrinologie a Diabetes na 15. ročníku jednoho z významných světových medicínských studentských kongresů WIMC 2019, který proběhl ve Varšavě 9.–12. května 2019. Její studie Quantitative characteristics of glycemic excursions during defined level of physical activity leading to hypoglycemia and after its treatment with 20g ingested glucose ve svých důsledcích může pomoci odpovědět na otázky o správném množství a době podání sacharidů při fyzické zátěži u diabetiků 1. typu v rámci prevence hypoglykémie a zároveň o její efektivní léčbě. Vedoucím práce je as. MUDr. Jan Brož.

Pořadatelství kongresu Ambulantní diabetologie – Aktuality v diabetologii 2018

Prof. M. Kvapil jako předseda organizačního výboru uspořádal ve dnech 1.–3. listopadu 2018 v Poděbradech kongres Ambulantní diabetologie – Aktuality v diabetologii 2018. Před čtyřmi stovkami účastníků zde se svými příspěvky vystoupili přední odborníci z oblasti diabetologie i dalších lékařských věd, například prof. Hana Rosolová, prof. Cyril Höschl, prof. Richard Češka a další.

Prof. Kvapil editorem monografie Diabetologie 2018

Vyšla monografie Diabetologie 2018, mapující aktuální problémy v oboru (ed. prof. Milan Kvapil, vydalo nakladatelství Triton, 2018).

Ocenění publikace Diabetologie 2016

Publikace Diabetologie 2016, kterou editoval prof. MUDr. M. Kvapil, byla oceněna v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK.

MUDr. Ondřej Hloch spoluautorem monografie Urgentní příjem – Komentované kazuistiky

MUDr. Ondřej Hloch z Jednotky intenzivní metabolické péče Interní kliniky je jedním z autorů monografie Urgentní příjem – Komentované kazuistiky (Jiří Zíka, Martin Polák, Ondřej Hloch), kterou v roce 2017 vydalo nakladatelství Mladá fronta.

Tvorba guidelinů pro dětskou endoskopii

Aktivní účast doc. MUDr. Radana Keila a MUDr. Štěpána Hlavy na tvorbě guidelinů pro dětskou endoskopii Evropské endoskopické společnosti (ESGE) a Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a nutrici (ESPGHAN):

TRINGALI A, THOMSON M, DUMONCEAU JM, TAVARES M, TABBERS MM, FURLANO R, SPAANDER M, HASSAN C, TZVINIKOS C, IJSSELSTIJN H, VIALA J, DALL'OGLIO L, BENNINGA M, OREL R, VANDENPLAS Y, KEIL R, ROMANO C, BROWNSTONE E, HLAVA Š, GERNER P, DOLAK W, LANDI R, HUBER WD, EVERETT S, VECSEI A, AABAKKEN L, AMIL-DIAS J, ZSMBELLIi A. Pediatric gastrointestinal endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Guideline Executive summary. Endoscopy. 2017 Jan;49(1):83–91. doi: 10.1055/s-0042-111002. PubMed PMID: 27617420.  IF 6,107

THOMSON M, TRINGALI A, DUMONCEAU, TAVARES M, TABBERS MM, FURLANO R, SPAANDER M, HASSAN C, TZVINIKOS C, IJSSELSTIJN H, VIALA J, DALL'OGLIO L, BENNINGA M, OREL R, VANDENPLAS Y, KEIL R, ROMANO C, BROWNSTONE E, HLAVA Š, GERNER P, DOLAK W, LANDI R, HUBER WD, EVERETT S, VECSEI A, AABAKKEN L, AMIL-DIAS J, ZSMBELLIi A. Paediatric Gastrointestinal Endoscopy: European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition and European Society of Gastrointestinal Endoscopy Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jan;64(1):133–153. doi: 10.1097/MPG.0000000000001408. PubMed PMID: 27622898. IF 2,79

Ocenění v oblasti péče o cévní vstupy

Oddělení cévních vstupů Interní kliniky pod vedením prof. J. Charváta bylo v prosinci 2017 oceněno firmou 3Mtm jako jedno z 35 nejlepších pracovišť na světě v oblasti péče o cévní vstupy (3Mtm Tegaderm Hero Award).

Monografie Diabetologie 2017

Prof. Milan Kvapil editoval další z řady sborníků Diabetologie, na nichž se každoročně podílí řada významných odborníků.

Prof. Štechová spolupracovala na vývoji mobilní aplikace pro diabetiky

Dokončení vývoje prototypu mobilní aplikace k optimalizaci prandiálních dávek inzulínu v rámci projektu s ČVUT.

Monografie Žilní vstupy – střednědobé a dlouhodobé

Prof. J. Charvát je hlavním autorem monografie Žilní vstupy – střednědobé a dlouhodobé (Grada, Praha 2016). Monografie zpracovává rozsáhlé klinické zkušenosti autorského kolektivu, který pod vedením prof. Charváta založil oddělení žilních vstupů na Interní klinice.

Biosimilaria v gastroenterologii

Doc. MUDr. Radan Keil, CSc., je hlavním autorem ojedinělé publikace porovnávající klinické aspekty použití biosimilarií v gastroenterologii. Keil R. et al.: Clinical monitoring: infliximab biosimilar CT-P13 in the treatment of Crohn´s disease and ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol. 2016 Sep;51(9):1062–8.

Dr. Pavlína Piťhová se opět stala jednou z deseti nejlepších pedagogů roku

Dr. Pavlína Piťhová, zástupkyně přednosty Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol pro výuku, se umístila ve studentské anketě již druhý rok po sobě mezi deseti nejlepšími pedagogy 2. LF UK.

Spolupráce s Českou televizí na videoklipech pro projekt Edukace národa

Sérii videoklipů iniciovala Diabetická asociace ČR (prezident prof. M. Kvapil) pro zlepšení povědomí o problematice prevence a terapie diabetu. Spolupráce s P. Čtvrtníčkem, režíroval D. Slabý. Oficiální spolupráce s Českou televizí, celkem 345 opakování na všech jejích programech. 65 vysílání v roce 2016 mělo podle ČT celkem 3,25 mil. unikátních diváků.

Prof. M. Kvapil editoval sborníky Diabetologie z let 2010–2016

Do řady sborníků o novinkách v diabetologii přispělo již přes 150 autorů z České republiky i zahraničí. Náklad 5 tis. výtisků byl rozprodán. Diabetologie, Triton, Praha 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

Doc. Keil, CSc., se stal předsedou Gastroenterologické asociace ČR

Doc. MUDr. Radan Keil, CSc., byl zvolen prezidentem nově založené Gastoenterologické asociace České republiky v roce 2015.

Cena České diabetologické společnosti za nejlepší monografii doc. Štechové

Výbor české diabetologické společnosti ČLS JEP ohodnotil knihu doc. MUDr. Kateřiny Štechové a kol.: Dítě diabetické matky, Geum, Semily, 2015, jako nejlepší monografii v diabetologii 2015. Cena předána slavnostně na Diabetologickém kongresu Luhačovice 2015.

Seriál monografií v unikátní nakladatelské edici Současná diabetologie

Editorka řady publikací cílených na jednotlivé zásadní oblasti diabetologie prof. dr. J. Perušičová, DrSc. Široký autorský kolektiv. Nakladatelství Maxdorf.

Doc. Keil jmenován prezidentem mezinárodního kongresu

Doc. dr. Radan Keil, Ph.D., jmenován prezidentem gastroenterologického kongresu s mezinárodní účastí, který se uskutečnil v roce 2013 v Karlových Varech.

Sympozia: Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Osm ročníků vzdělávacích sympozií za období 2006–2013. Počet účastníků celkem přes 1000. Založení nové tradice lékařského vzdělávání opřeného o nejnovější poznatky fyziologie a patofyziologie s přihlédnutím ke kontroverzím klinického pohledu. Program sympozií: 20062007, 2008, 2009, 2010, 2011, 20122013.

Prof. Perušičová: Prediabetes, prehypertenze, dislipidemie a metabolický syndrom

Monografie, která zpracovává velmi důležitou oblast medicícny, zabývající se časnými stadii závažných „civilizačních“ nemocí, jejichž výskyt nabývá charakteru epidemie. Nakladatelství Maxdorf Jessenius, Praha 2012. O publikaci, obsah

Doc. Keil: Ovesco clip v praxi

Výukový a instruktážní 3D film, který uvádí novou metodu ošetření lézí GIT, vytvořen na gastroenterologickém pracovišti interní kliniky pod vedením doc. Keila, uveden jako dominantní sdělení na celostátním gastroenterologickém kongresu v Karlových Varech v r. 2012.

Prof. Kölbel: Kardiologie

Jedinečná učebnice kardiologie pro studenty LF, na které se podílel autorský kolektiv pod vedením prof. Kölbela. ACADEMIA 2011.

Prof. Perušičová: Kardiabetes

Přehledná publikace souhrnně zpracovává nejnovější aspekty vztahu diabetes mellitus a kardiovaskulárních onemocnění.

Prof. Kvapil: Seriál článků o diabetu

V periodiku Medical Tribune bylo v průběhu let 2010 a 2011 uveřejněno 50 dílů seriálu o patofyziologii, diagnostice a léčbě diabetu, jakožto i jeho komplikací. Seriál je výjimečný aktuálností a rozsahem. Je určen odborné lékařské veřejnosti.

J. Zelenková a kol.: Internal Propaedeutic Workbook

Doc. Zelenková zúročila své pedagogické zkušenosti z výuky propedeutiky a se spolupracovníky připravila anglickou verzi interní propedeutiky, která shrnuje dokonale základní znalosti pilíře interních oborů. Doplněno CD s audiozáznamem. Triton 2009, Praha.

Ocenění pedagogických kvalit

Prof. MUDr. František Koelbel, DrSc., byl oceněn za svůj pedagogický um a dovednosti v anketě studentské hodnocení výuky za rok 2010.

Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu

Prof. Perušičová se spolupracovníky připravili jedinečnou monografii na stále ještě kontroverzní téma. Tato kniha je moderní, aktuální, sepsaná na základě rozsáhlých rešerší autory s dlouholetými klinickými zkušenostmi v léčbě diabetu. FACTA MEDICA 2009, Brno.

Akreditace ČLK

Interní klinka jako základní součást nutričního centra FN v Motole získala v roce 2008 akreditaci ČLK pro školení za účelem získání nutriční licence.

Kontrolované doktorské předatestační vzdělávání ve vnitřním lékařství

Od r. 2008 po ročních přípravách byl zahájen komplexní program doktorského vzdělávání před atestací pro lékaře interní kliniky. Součástí je přesný rozpis stáží, kontrolovaná aktivní i pasivní účast na speciálních přednáškách, opakovaná aktivní kontrola znalostí. Jedná se o pedagogický doktorský program, který nemá v ČR obdoby.

'05 a '07 Jan Brod Memorial Meeting

Významná mezinárodní symposia, které zabezpečil jako předseda a místopředseda organizačního výboru prof. Matoušovic. Jsou pořádána v paměť jedné z největších postav světové nefrologie – prof. Broda.

Domácí ocenění: Monografie Diabetes mellitus 1. typu

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. – editorka (autorka 6 kapitol)
Kniha je první monografií na téma DM 1. typu v historii Československa i České republiky. Vydalo nakladatelství GEUM, počet stran knihy: 615. Z FN Motol jsou autoři jednotlivých kapitol: 3 z Interní kliniky, 1 z Neurologické kliniky, 4 z Pediatrické kliniky. Monografie byla oceněna výborem České diabetologické společnosti jako nejlepší publikace za rok 2007.

Gastroskopie. Kniha a DVD, 2006

Jedinečná publikace spojující psaný text a DVD prezentaci základních gastroskopických nálezů, jejímž autorem je doc. Keil a další pracovníci Interní kliniky. Gastroskopie. Kniha a DVD, 2006

Cyklus přednášek Spolku lékařů českých v Praze

Prof. Koelbel, předseda Spolku lékařů, je duchem uchované tradice pravidelných pondělních večerů, na kterých jsou prezentována jednotlivá pražská pracoviště.

Televizní seriál První pomoc. 35 dílů opakovaných na ČT 1 a ČT 2 v r. 2004

Doc. Kvapil je spoluautorem scénáře a jedním z hlavních průvodců pořadu „První pomoc“, který v 35 dílech uvedených opakovaně na obou kanálech veřejnoprávní televize seznámil diváky se základy první pomoci. Pořad distribuován do škol jako výuková pomůcka.