Povolené absence

Povolené absence studentů na ÚLCHKB

(dle opatření děkana č. 1/2011)

Magisterské studium

2. ročník
Biochemie

  1. Účast na seminářích a praktických cvičeních je povinná. Výjimečně po dohodě s vyučujícím lze navštívit seminář či praktikum téhož obsahu s jiným kruhem, pokud to dovolí kapacita.
  2. Po doložení lékařského potvrzení lze omluvit 20 % absencí za jeden semestr.
  3. Studentům, kteří budou chybět více než 2x za semestr, bude udělení zápočtu konzultováno s vedoucím ústavu a takový student bude přezkoušen z přednášené látky za celý semestr.
  4. V případě absence tří a více výukových jednotek v semestru podá vedoucí ústavu studentovi návrh na přerušení a opakování předmětu: tento návrh se projedná se Studijním oddělením děkanátu a s příslušným proděkanem fakulty.
  5. Omluvit se z výuky student musí nejpozději do jednoho týdne počínaje dnem absence. Při pozdější omluvě bude absence klasifikována jako neomluvená.
     

4. ročník

Klinická biochemie  0 %
Nahrazování s další skupinou, u poslední skupiny individuální konzultace s vedoucím předmětu. Výjimečně, po dohodě, lze uznat potvrzení od lékaře.

Bakaláři, Všeobecná sestra
1. ročnílk
Biochemie
Nahrazování výuky po domluvě s vedoucím předmětu formou individuálních konzultací.

prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
přednosta ÚLCHKB

8. 8. 2018

Vytvořeno: 17. 1. 2019 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Marie Havlová