Historie ústavu

Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
(*28. 1. 1929 – †23. 7. 2012)

Dne 28. ledna 1929 se v Liberci narodil Jaroslav Masopust, budoucí věhlasný učitel klinické biochemie a patobiochemie. Maturoval na gymnáziu v Děčíně roku 1948, a pak následovala studia na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, kde od roku 1950 pracoval jako asistent v Ústavu pro lékařskou chemii. Studium lékařství dokončil v roce 1953 v Plzni a promoci 28. listopadu téhož roku v pražském Karolinu Univerzity Karlovy uzavřel hlavní kapitolu příprav na své budoucí poslání. Plzeňské lékařské fakultě zůstal věrný ještě tři roky jako odborný asistent Ústavu pro lékařskou chemii. Avšak již následující rok 1957 počíná svou magickou sedmičkou profesionální osud budoucího mimořádně respektovaného univerzitního profesora klinické biochemie: v roce 1957 úspěšně složil atestaci laboratorních vyšetřovacích metod, po deseti letech (v roce 1967) se stal docentem na Fakultě dětského lékařství a přesně dvacet let poté (v roce 1987) byl jmenován profesorem pro obor klinické biochemie na téže fakultě Univerzity Karlovy, a po dalších deseti letech (v roce 1997) předal vedení Ústavu svému nástupci, aby se mohl ještě plně věnovat pedagogické a publikační práci. Profesor Masopust zosobňoval tvůrčí činnost, byl nezávislý, netrval na tradicích a konvencích. V letech 1961–1997 byl vedoucím oddělení klinické biochemie dětské fakultní nemocnice a fakultní nemocnice Motol, a navíc byl také přednostou Ústavu klinické biochemie a patobiochemie 2. lékařské fakulty, který založil a vybudoval. Své roli učitele a vědce dostál pan profesor například trojicí významných prací: Sérové bílkoviny u dětí za vývoje a v průběhu nemoci, Fyziologie a patologie fetoproteinu, Požadování a hodnocení biochemických vyšetření (1. a 2. díl). Celých sedm let (1990–1997) byl proděkanem 2. LF UK. K vlohám vědeckým a pedagogickým dostal další cenné vlohy – smysl pro všelidskou rovnost a respekt pro každou odlišnost. Byl znám tím, že se mu z duše příčil každý útlak, že nikomu nevnucoval svou vůli, ale naopak předkládal důsledně svůj vlastní názor. Nechtěl vládnout, toužil pouze poučit. Zdá se také, jako by byl mentálně dalekozraký. Jeho slavná vizionářská triáda sestávala z představ uplatnění biochemických automatických analyzátorů, počítačů a počítačových sítí a molekulární DNA diagnostiky, o které s nadšením říkal, že to bude metoda třetího tisíciletí. To byla práce. Ovšem nesmíme zapomenout na tu druhou stranu života – odpočinek. Pan profesor Masopust byl také proslaven jako výborný a neúnavný tanečník, ctitel umění, milovník cestování, a na cestách jej věrně doprovázela jeho paní. Jeho osobnost znamenala příslib do budoucnosti, že člověk bude jednou svobodný. Profesor Masopust byl pověstný svou velkorysostí. Viděl dál než druzí a svým sněním posouval náš obzor.

Prof. RNDr. Helena Tomášová, CSc.
Prof. Tomášová pracovala od 1. 9. 1957 na naší fakultě nejdříve v Ústavu výzkumu vývoje dítěte. Působila na několika pracovištích a až dosud pracovala v Ústavu lékařské chemie a biochemie. Byla jedním z nejdéle sloužících členů naší akademické obce. V čele Ústavu biochemie stála od jeho počátku v roce 1991 až do roku 1998. Prof. Tomášová ve své laboratoři zavedla a prováděla klinická vyšetření markerů zánětu a propustnosti střevní stěny, která mimo jiné usnadnila diagnosu mnoha motolským pacientům s podezřením na cystickou fibrosu.

Prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc.
Profesor Pelouch byl nadšený pedagog a pro fakultu udělal mnoho práce i ve funkci studijního proděkana. Václav Pelouch doslova žil fakultou až do posledních týdnů. V čele Ústavu biochemie stál od roku 1998 až do roku 2006. Byl uznávaným biochemikem pojiva. Ač vzděláním přírodovědec, stal se představitelem lékařské chemie a biochemie.

Prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D., absolvoval přírodovědeckou fakultu UK, poté působil na několika vědeckých pracovištích, přednášel v USA a od roku 1992 pracoval na Ústavu lékařské chemie a biochemie, který od roku 2006 do roku 2011 též vedl. Ve své výzkumné práci se zabývá převážně tématem volných radikálů.

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., atestoval v oboru pediatrie, ale současně intenzivně studoval pod vedením profesora Masopusta klinickou biochemii. Nejprve se věnoval vytvoření počítačových programů pro interpretaci laboratorních vyšetření, potom molekulárně genetickým metodám, a nakonec nejnovějším biomarkerům pro diagnostiku a monitorování širokého spektra chorob. Jeho zásluhou se stala klinická biochemie povinným předmětem na 2. lékařské fakultě jako základ výuky laboratorní medicínské diagnostiky. Od roku 1997 vedl Ústav klinické biochemie a patobiochemie, v současnosti je po spojení obou ústavů přednostou Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie.

Vytvořeno: 8. 3. 2012 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK