Výuka

Povolené absence
 
Zajištění pregraduální výuky
Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
2. ročník
  Biochemie
4. ročník
  Klinická biochemie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Biochemie

Biochemie, 2. ročník, Všeobecné lékařství
Výuka probíhá v učebnách na ul. Plzeňská 130/221, Praha 5.
Pavlína Šantorová
Tel.: 257 296 301
Informace k výuce
 
Klinická biochemie, 4. ročník, Všeobecné lékařství
Výuka probíhá v Motole, 2. patro, budova G (stážovna).
Bc. Michaela Hrušová, Dis.
Tel.: 224 435 301, 302
Písemné testy ke zkoušce z klinické biochemie
Návod pro přístup k výukovým materiálům pro studium kurzu E-biochemie
 
Klinická farmakologie, 5. ročník, Všeobecné lékařství, volitelný předmět
Výuka probíhá v Motole, OIS, 6. patro, uzel D (modrá budova).
MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D.
Tel.: 224 435 656
@email
Sylabus klinické farmakologie
 
Biochemie, 1. ročník, Všeobecná sestra
Výuka probíhá v Motole, SOV, učebna B.
Bc. Michaela Hrušová, Dis.
Tel.: 224 435 301, 302

Vytvořeno: 14. 7. 2014 / Upraveno: 18. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor