Úspěchy

Unikátní metoda – alfa defensiny v synoviální tekutině

Dr. E. Klapková s kolegy z ústavu a z ortopedické kliniky vyvinula jako první na světě metodu odběru vzorku a stanovení alfa defensinů v synoviální tekutině pomocí HPLC. Vyšetření slouží především k časné diagnostice infekčních komplikací po ortopedických operačních výkonech.

Grant TA ČR na PCSK9

Vývoj a aplikace metod pro stanovení PCSK9 pro monitoraci hypolipidemické terapie, grant Technologické agentury ČR pod vedením prim. J. Čepové.

Učebnice pro zahraniční studenty Practical Exercises

Kolektiv autorů pod vedením as. MUDr. M. Kohutiara, Ph.D., vypracoval a vydal novou učebnici pro zahraniční studenty v anglickém jazyce Practical Exercises in Medical Chemistry and Biochemistry (rok 2017–2019, 218 stran). Skripta jsou určena pro studenty 2. ročníku zdarma, obsahují pracovní protokoly a slouží jako individuální studijní materiál.

Konference Menhir profesora Masopusta 2020

Prof. R. Průša a pracovníci ústavu uspořádali pod záštitou děkana 2. lékařské fakulty a rektora Univerzity Karlovy 24. ledna 2019 a 23. ledna 2020 odbornou celostátní konferenci na památku prof. Masopusta. Zúčastnilo se jí 110 posluchačů. Témata přednášek byla z celého spektra moderní laboratorní diagnostiky a vztahů ke klinické medicíně.

Celostátní konference POCT

Ústav organizoval Celostátní konferenci o Point of Care Testing (15. 4. 2014, FN Motol a 2. LF UK, 110 účastníků), Mgr. M. Bunešová, MBA, a kol.

Nejlepší práce na Celostátní studentské vědecké konferenci – 2010

Studentky pod vedením MUDr. Alice Skoumalové, Ph.D., získaly cenu za nejlepší práci v sekci Teoretické a preklinické obory na Celostátní studentské vědecké konferenci v Praze 24.–25. 11. 2010. Název práce: Fluorescenční analýza produktů radikálových reakcí v membránách erytrocytů u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Laboratoř HPLC

V ČR unikátní klinická laboratoř vzácných analýz v biologickém materiálu: stanovení antimykotik, antiepileptik, busulfanu, metabolitů. (Ing. Klapková, Ph.D., a kol., 2009).

Certifikace ISO 9001:2009

ÚKBP byl certifikován společností TUV International podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 s přihlédnutím k normě ISO 15189. (prof. Průša a kol.).

Populárně naučné publikace

V letech 2006–2008 celkem 14 populárně naučných článků v Labor Aktuell, Fons, Florence, Dieta, Moje zdraví, Zdravotnické noviny. (např. Co poznáte z kapky krve)

Celostátní pracovní konference

ÚKBP byl v roce 2008 celkem 5x organizátorem celostátních Pracovních konferencí v oboru klinická biochemie současně s rozsáhlou účastí přednášejících z ÚKBP. (Bc. Bunešová a kol.)

Cena rektora

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. – cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 ve vědách lékařsko-farmaceutických (název publikace: Laboratorní diagnostika, 2007)

Odborné semináře

V letech 2005–2007 celkem 52 odborných seminářů pro analytiky, lékaře a zdravotní laboranty. (prof. Průša a kol.)

Populárně naučné publikace

V letech 2005–2007 celkem 12 populárně naučných článků v Labor Aktuell (8x), Fons, Florence, Zdravotnické noviny. Např.: 2007 – Cílové molekuly pro terapii nádorů.

Mediální aktivity

V letech 2005–2007 celkem 18 vystoupení v televizi, rozhlase a tisku, která se věnovala laboratorní medicíně, výživě a obezitě.