Úspěchy

Grant TA ČR na PCSK9

Vývoj a aplikace metod pro stanovení PCSK9 pro monitoraci hypolipidemické terapie, grant Technologické agentury ČR pod vedením prim. J. Čepové.

Unikátní metoda – alfa defensiny v synoviální tekutině

Dr. E. Klapková s kolegy z ústavu a z ortopedické kliniky vyvinula jako první na světě metodu odběru vzorku a stanovení alfa defensinů v synoviální tekutině pomocí HPLC. Vyšetření slouží především k časné diagnostice infekčních komplikací po ortopedických operačních výkonech.

Konference Menhir profesora Masopusta 2020

Prof. R. Průša a pracovníci ústavu uspořádali pod záštitou děkana 2. lékařské fakulty a rektora Univerzity Karlovy 24. ledna 2019 a 23. ledna 2020 odbornou celostátní konferenci na památku prof. Masopusta. Zúčastnilo se jí 110 posluchačů. Témata přednášek byla z celého spektra moderní laboratorní diagnostiky a vztahů ke klinické medicíně.

Učebnice pro zahraniční studenty Practical Exercises

Kolektiv autorů pod vedením as. MUDr. M. Kohutiara, Ph.D., vypracoval a vydal novou učebnici pro zahraniční studenty v anglickém jazyce Practical Exercises in Medical Chemistry and Biochemistry (rok 2017–2019, 218 stran). Skripta jsou určena pro studenty 2. ročníku zdarma, obsahují pracovní protokoly a slouží jako individuální studijní materiál.

Celostátní konference POCT

Ústav organizoval Celostátní konferenci o Point of Care Testing (15. 4. 2014, FN Motol a 2. LF UK, 110 účastníků), Mgr. M. Bunešová, MBA, a kol.

Nejlepší práce na Celostátní studentské vědecké konferenci – 2010

Studentky pod vedením MUDr. Alice Skoumalové, Ph.D., získaly cenu za nejlepší práci v sekci Teoretické a preklinické obory na Celostátní studentské vědecké konferenci v Praze 24.–25. 11. 2010. Název práce: Fluorescenční analýza produktů radikálových reakcí v membránách erytrocytů u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Laboratoř HPLC

V ČR unikátní klinická laboratoř vzácných analýz v biologickém materiálu: stanovení antimykotik, antiepileptik, busulfanu, metabolitů. (Ing. Klapková, Ph.D., a kol., 2009).

Certifikace ISO 9001:2009

ÚKBP byl certifikován společností TUV International podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 s přihlédnutím k normě ISO 15189. (prof. Průša a kol.).

Populárně naučné publikace

V letech 2006–2008 celkem 14 populárně naučných článků v Labor Aktuell, Fons, Florence, Dieta, Moje zdraví, Zdravotnické noviny. (např. Co poznáte z kapky krve)

Celostátní pracovní konference

ÚKBP byl v roce 2008 celkem 5x organizátorem celostátních Pracovních konferencí v oboru klinická biochemie současně s rozsáhlou účastí přednášejících z ÚKBP. (Bc. Bunešová a kol.)

Cena rektora

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. – cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 ve vědách lékařsko-farmaceutických (název publikace: Laboratorní diagnostika, 2007)

Odborné semináře

V letech 2005–2007 celkem 52 odborných seminářů pro analytiky, lékaře a zdravotní laboranty. (prof. Průša a kol.)

Populárně naučné publikace

V letech 2005–2007 celkem 12 populárně naučných článků v Labor Aktuell (8x), Fons, Florence, Zdravotnické noviny. Např.: 2007 – Cílové molekuly pro terapii nádorů.

Mediální aktivity

V letech 2005–2007 celkem 18 vystoupení v televizi, rozhlase a tisku, která se věnovala laboratorní medicíně, výživě a obezitě.