Seznam struktur potřebných pro zkoušku z Biochemie

  Kategorie I. základní II. doplňková
1. Uhlovodíky Acetylen allyl
Etylen
Vinyl
Isopren
2. Aromatické sloučeniny Benzen Anthracen
Toluen
Fenanthren
3. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků: alkoholy Metanol  
Etanol
Etylenglykol
Glycerol
4. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků: Fenoly a jejich deriváty Pyrokatechol Resorcinol
p-benzochinon
Hydrochinon
fenol
5. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků: aldehydy Methanal  
Ethanal
Glyceraldehyd
6. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků: ketony Aceton  
Dihydroxyaceton
7. Karboxylové kyseliny Kyselina mravenčí  
Kyselina octová
Kyselina propionová
Kyselina máselná
8. Dikarboxylové kyseliny Kyselina šťavelová  
Kyselina malonová
Kyselina jantarová
Kyselina glutarová
9. Nenasycené karboxylové kyseliny Kyselina fumarová Kyselina maleinová
10. Trikarboxylové kyseliny Kyselina citronová Kyselina isocitronová
11. Mastné kyseliny Kyselina palmitová Kyselina arachidonová
Kyselina stearová
Kyselina olejová
Kyselina linolová
Kyselina linolenová
12. Substituční deriváty KK: Hydroxykyseliny Kyselina mléčná  
Kyselina jablečná
Kyselina beta-hydroxymáselná
13. Substituční deriváty KK: Ketokyseliny Kyselina pyrohroznová  
Kyselina alfa-ketoglutarová
Kyselina acetoctová
Kyselina oxaloctová
fosfoenolpyruvát
14. Substituční deriváty karboxylových kyselin: Aminokyseliny 20 základních proteinogenních aminokyselin Hydroxylysin, hydroxyprolin, kys. γ-karboxyglutamová
15. Dusíkaté deriváty Močovina Anilin
Guanidin
Karnitin
Kreatinin
16. Heterocyklické sloučeniny Pyrrol Pyran, pyrazol
Pyridin Furan, piperidin
Thiazol Thiofen
Imidazol Indol
17. Deriváty heterocyklických sloučenin Kyselina nikotinová Hypoxanthin, xanthin, kyselina močová
nikotinamid
18. Dusíkaté báze Purin A, G, C, T, U
Pyrimidin
19. Sacharidy a deriváty sacharidů Glukosa Kyselina glukonová, glukuronová, glukarová
Sacharosa, maltosa
Laktosa, sorbitol, manosa
Fruktosa
Ribosa
Deoxyribosa
Galaktoza
N-acetyl(Glc/Gal)amin
20. Lipidy Struktura triacylglycerolů
Kyselina fosfatidová
sfingosin, ceramid
21. Ostatní Cholesterol Ornitin, Dopamin, DOPA, noradrenalin, adrenalin, GABA, ethanolamin, cholin, inositol, salicylová kyselina, NAD(P), FAD, ornitin, citrulin, aminolevulát
Karbamoylfosfát
Struktura ATP, peroxid, superoxid, amidová struktura, hemová struktura „nahrubo“

 

Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 / Administrátor