Státní závěrečné zkoušky – Bc. Fyzioterapie a NMgr. Aplikovaná fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky Bc. Fyzioterapie a NMgr. Aplikovaná fyzioterapie se budou konat 20. 5. 2024 – 25. 6. 2024 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Vytvořeno: 3. 4. 2024 / Upraveno: 15. 4. 2024 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.