Výběrová řízení

Děkan 2. lékařské fakulty UK vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty UK vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty UK vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Zveřejnění výsledku výběrového řízení na pozici přednosty Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Ústav histologie a embryologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy přijme laboranta/laborantku pro histologickou laboratoř.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav farmakologie 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav biofyziky 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav epidemiologie 2. LF UK.

Zveřejnění výsledku výběrového řízení na pozici přednosty Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol...