Výběrová řízení

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo: akademického pracovníka – lektora pro pracoviště Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Interní kliniku 2. LF UK a FN v Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav anatomie 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Ústav jazyků 2. LF UK.