Výběrová řízení

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav bioinformatiky 2. LF UK, s pracovním úvazkem 0,500.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Stomatologickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. S pracovním úvazkem 0,500 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020. Mezi podmínkami na uchazeče je aktivní, odborná komunikace v anglickém jazyce na úrovni C.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. S pracovním úvazkem 0,500 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020. Mezi podmínkami na uchazeče je aktivní, odborná komunikace v anglickém jazyce na úrovni C a pokročilá znalost českého/slovenského jazyka.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. S pracovním úvazkem 0,650 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. S pracovním úvazkem 0,700 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. S pracovním úvazkem 0,800 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. S pracovním úvazkem 0,850 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. S pracovním úvazkem 1,000 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020. Mezi podmínkami na uchazeče je VŠ vzdělání matematického zaměření a postgraduální vzdělání v imunologii.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místa 4 akademických pracovníků pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. S pracovním úvazkem 1,000 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020. S pracovním úvazkem 1,000 a s předpokládaným dnem nástupu v listopadu 2020.