Výběrová řízení

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,100.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místa 2 akademických pracovníků pro Gynekologicko-porodnickou kliniku 2. LF UK a FN Motol, s pracovními úvazky 0,100 a 0,200.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosty Ústavu vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,050.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na čtyři místa akademických pracovníků Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,050.