Výběrová řízení

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosty Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel FN Motol vypisují výběrové řízení na místo akademického pracovníka – přednosty Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. 

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav anatomie 2. LF UK, s pracovním úvazkem 1,000.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – lektora pro Neurochirurgickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,100.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,100.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místa 2 akademických pracovníků – lektorů Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 2× 0,200.