Výběrová řízení

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici přednosty Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka na pozici: přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol.