Výběrová řízení

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka - lektora pro pracoviště Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

31. 10. 2023

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka - lektora pro pracoviště Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 0,100, s předpokládaným nástupem od 1. ledna 2024.